Aktualnosci

Published on 7 grudnia, 2022 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Zaskalu

Sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach projektu:

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym ”

w Szkole Podstawowej w Zaskalu w roku 2022

 

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je w klasie. Rodzina to także  tradycje i zwyczaje , którym poświęcono większość  zajęć. Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi. Uczniowie zapoznali się z przyczynami  i ze skutkami picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania dopalaczy, a także zapoznali się z  możliwościami korzystania z pomocy  w ośrodkach wsparcia.

Poznali numery  telefonów zaufania. Wiedzą, co to jest niebieska i pomarańczowa linia.  Pisali referaty  i prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując wcześniej zebrane i  omówione na zajęciach informacje na ten temat.

Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu  z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych. Uczniowie poznali florę i faunę naszego regionu, parki narodowe i ich symbole.

Dzięki lekcjom regionalizmu wiedzą jak dbać o swoje środowisko i czyste powietrze. Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”. Przeglądali  także  albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr, poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór.

Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a  zwłaszcza  Bogdana  Werona i Augustyna Suskiego, i ich twórczość.  Pracując z materiałami  z PPWSZ w Nowym Targu szóstoklasiści poznali rzemiosła swoich przodków ,a także zapoznali się z  pojęciem ginących zawodów. Na lekcjach przedstawiali prezentacje ,oglądali filmiki przedstawiające między innym pracę garncarza, tkaczki, kowala.

Jak corocznie uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie o Uzależnieniach. Z naszej szkoły wyróżnienia otrzymali: uczeń z klasy VI Adam Marusarz oraz uczennica klasy IV Melania Marusarz. Na zajęciach omawiano także tematykę, związaną z akcją NO PROMIL NO PROBLEM.

W listopadzie 2022 roku odbyła się wycieczka do Tyńca. W klasztorze Benedyktynów uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych średniowiecznemu pismu.

30 listopada 2022 roku w ramach wychowania patriotycznego uczniowie brali udział w warsztatach „Narodowa Kokarda”, które zorganizowane były przez Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu.

 

Zaskale, 2022.12.05.

mgr Marta Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑