Aktualnosci

Published on 18 grudnia, 2018 | by Katarzyna

0

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w SP w Zaskalu

                           Sprawozdanie  z  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu  „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w kl.VI”

                         w Szkole Podstawowej  w  Zaskalu w 2018r.

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je w klasie.Rodzina to także  tradycje i zwyczaje , którym poświęcono większość  zajęć.

Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi . Uczniowie zapoznali się z przyczynami  i ze skutkami picia alkoholu , palenia papierosów i stosowania dopalaczy, a także zapoznali się z  możliwościami korzystania z pomocy  w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji.

W tym celu pisali referaty  i  prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując wcześniej zebrane i  omówione na zajęciach informacje na ten temat.

Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu  z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych  .Uczniowie  poznali florą i faunę naszego regionu , parki narodowe i ich symbole.

Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”.

Przeglądali  także  albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr, poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór. Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a  zwłaszcza  Bogdana  Werona i Augustyna Suskiego, a także  ich twórczość.  Pracując z materiałami  z PPWSZ w Nowym Targu szóstoklasiści poznali rzemiosła swoich przodków ,a także zapoznali się z  pojęciem ginących zawodów. 27 września pod opieką nauczyciela zajęć regionalizmu i wychowawcy zwiedzili Muzeum Regionalne im. Czesława Pajerskiego w Nowym  Targu .Wzięli udział w warsztach z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.

Na zajęciach o tematyce gwarowej uczniowie prezentowali wiersze gwarowe Bogdana Werona i Wandy Szado-Kudasikowej a także czytali teksty Augustyna Suskiego.

Nauczyciel przygotowywał również jedną uczennice z klasy  szóstej do konkursu recytatorskiego im. A.Kudasika i B.Werona w Skrzypnem  oraz  jedną uczennicę do konkursu im. A. Suskiego w Szaflarach. Jak corocznie, również uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniachdo którego przygotowywali się pod opieką p. Marty Bocheńskiej . 6  grudnia   nauczyciel regionalizmu uczestniczył w konferencji szkoleniu pt. Mity i prawdy o narkotykach ,której patronat objęła PPWSZ w Nowym Targu , a organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu.

Prowadzący  zajęcia

mgr  Marta  Bocheńska

 

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑