Aktualnosci

Published on 13 grudnia, 2016 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzaleznień w wychowaniu regionalnym w Zaskalu

Sprawozdanie  z  realizacji  zajęć  w  ramach  projektu Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w kl.VI w Zespole  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w  Zaskalu w roku 2016

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je klasie.

Rodzina to także  tradycje, którym poświęcono większość zajęć. Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień. Uczniowie zapoznali się ze skutkami picia alkoholu i palenia papierosów. W tym celu pisali referaty  i  prezentowali  je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując materiały  zawarte  w czasopismach „Wychowawca” i Przegląd Pedagogiczny. W ramach problematyki ochrony przyrody uczniowie poznali florę i faunę parków narodowych. Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu  z rodziną. Dużo czasu  poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych. Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz  prezentowaniu  swoich możliwości  gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”. Przeglądali  także  albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr poznając  fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór. Korzystając z różnych  źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców ludowych  a  zwłaszcza  Bogdana  Werona i Augustyna Suskiego. Zapoznali się również z propozycjami potraw regionalnych pogranicza – polsko – Słowackiego, pracując z publikacjami Euroregionu Tatry. Pracując z materiałami uzyskanymi z PPWSZ w Nowym Targu uczniowie realizowali  projekty  związane z poznaniem historii rzemiosła związanego z naszym regionem i problemem tzw. ginących zawodów. Trzech uczniów   uczestniczyło w Gminnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach.

Na zajęciach o tematyce gwarowej uczniowie prezentowali wiersze gwarowe Bogdana Werona i Wandy Szado-Kudasikowej. Nauczyciel przygotowywał również dwie uczennice z klasy IV do konkursu recytatorskiego im. Andrzeja Skupnia Florka.

Zaskale  09.12.2016r.

Prowadzący  zajęcia

mgr  Marta  Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑