Aktualnosci

Published on 20 stycznia, 2016 | by Katarzyna

0

Profilaktyka w wychowaniu regionalnym w ZSPiG w Skrzypnem

Profilaktyka w wychowaniu regionalnym w kl. VI
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2015 r. przeprowadzono 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2014/2015 oraz obecnie w roku szkolnym 2015/2016. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów.

Tematyka zajęć obejmowała:

 • wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach – tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,
 • naukę śpiewu, elementów tańca,
 • poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje),
 • poznanie literatury regionalnej,
 • poznanie twórców ludowych,
 • kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur,
 • zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu – wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania wolnego czasu bez stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, sztuki plastyczne, teatralne) – nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające – stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży – zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:

 • oglądali filmy związane z tematyką zajęć,
 • przygotowywali prezentacje,
 • poznawali elementy tańca góralskiego,
 • przygotowali przedstawienie po góralsku: „Gody – tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe”, które wystawili na opłatku wiejskim dla społeczności lokalnej oraz w Domu Seniora „Tatrzańska Jesień” w Skrzypnem,
 • w grupach malowali wybrane zwyczaje, obrzędy góralskie, które były elementami dekoracji szkoły na Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona
 • odbyła się wycieczka do Zakopanego, program której obejmował zwiedzanie:
 1. Muzeum Tatrzańskiego
 2. Muzeum Stylu Zakopiańskiego „Inspiracje”
 3. Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba”
 4. Cmentarz na „Pęksowym Brzyzku” oraz Stary Kościółek
 5. Sanktuarium na Krzeptówkach
 6. zabudowa najstarszej ulicy Zakopanego – ul. Kościeliskiej
 7. wyjazd i zjazd kolejkami na Gubałówkę i Butorowy Wierch oraz spacer Pasmem Gubałowskim
 • odbyło się spotkanie z twórcą ludowym – rzeźbiarzem p. Władysławem Zacharą

 Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑