Aktualnosci

Published on 12 kwietnia, 2016 | by Katarzyna

0

Program profilaktyczny NOE

W dniu 30 marca br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej przeprowadzony został Program Profilaktyczny „NOE” przez Firmę Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, w którym uczestniczyło 49 uczniów gimnazjum.

Program ten w swoim założeniu ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym szkoły. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami a zachowaniami alkoholowymi. Kładzie się nacisk na pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

Program składa się z trzech części

Część I – PRAWDAma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia

Część II – MIŁOŚĆakcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

Część III – WOLNOŚĆrozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

Podczas zajęć wykorzystano takie metody aktywizujące jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu jest świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, który likwiduje stereotypy i wykształca empatię.

Program objął dotychczas ponad trzysta tysięcy młodych ludzi i kilkadziesiąt tysięcy pedagogów i rodziców, otwierając w ten sposób szereg nowych możliwości przed całym środowiskiem szkolnym. Program jest wielostronnie sprawdzony, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza, jest także rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑