Aktualnosci

Published on 12 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Projekt „Ciąża bez alkoholu”

Projekt „Ciąża bez alkoholu”

Po raz piąty już Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach we współpracy z Położną z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach – Panią Barbarą Bienias zrealizowała projekt w klasach VIII we wszystkich Szkołach na terenie Gminy Szaflary mający na celu upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania całkowitej abstynencji przez kobiety w ciąży, jak również informacji jakie skutki wywiera alkohol na płód oraz o tym, jak pomóc dziecku z FAS/FASD.

Przy pomocy materiałów edukacyjnych w postaci ulotek oraz plakatów Pani Barbara w ciekawy i profesjonalny sposób przedstawiła problem, ukazując skutki wypicia już nawet jednej dawki alkoholu na płód. Ponadto przeprowadziła prelekcje na temat współczesnych zagrożeń związanych z piciem alkoholu, przekazała też materiały pomocnicze zarówno dla wszystkich uczniów w formie ulotki zawierającej podstawowe dane na temat skutków spożywania alkoholu w ciąży oraz dla rodziców: „Nie piję alkoholu w ciąży – czym jest FAS i FASD?”, „Odpowiedzialni rodzice – Profilaktyka zdrowotna w ciąży”.

Ogółem z prelekcji skorzystało 99 uczniów. Projekt ten kolejny raz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, która z zaciekawieniem zadawała nieraz trudne pytania, chcąc uzyskać odpowiedzi na nurtujące ją problemy. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, a szczególnie Pani Barbarze Bienias dziękuję.

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑