Aktualnosci

Published on 16 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Realizacja programu profilaktycznego CUDER w SP w Maruszynie Górnej

W dniu 26 listopada br. w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej Fundacja Wspomagająca Wychowanie ARCHEZJA ze Skały przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej pt.: „Szkolna profilaktyka zintegrowana” dla nauczycieli oraz zajęcia profilaktyczne z uczniami i ich rodzicami dofinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach zadania publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019r.

Celem programu było wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. Program był realizowany poprzez grę profilaktyczną „CUDER”, podczas której prowadzący wyjaśniał pojęcia sfer: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń (pułapek) oraz wzmocnienia chęci poszukiwania sensu życia.

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników:
– im bardziej uczeń refleksyjny, tym bardziej chroniony przed zagrożeniami. „CUDER” jest programem profilaktyki zintegrowanej wg modelu dr Grzelaka.

Główne wartości, na których budowany jest program to: prawda, miłość i wolność.

Główne strategie profilaktyczne wykorzystane w programie: wzmocnienie harmonijnego rozwoju ucznia, obniżenie poziomu napięć, wzmocnienie poczucia radości.

W programie wzięło udział 39 uczniów z klas V-VI-VIII
W szkoleniu dla nauczycieli uczestniczyło 14 osób.
Szkolenie dla rodziców  przeprowadzono dla 30 osób.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑