Aktualnosci

Published on 4 marca, 2019 | by Katarzyna

0

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Jestem wolny, więc mam wybór”

Gminny konkurs wiedzy „Jestem wolny, więc mam wybór”

  27 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy w Szaflarach odbył się gminny konkurs wiedzy z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów klas VII, VIII oraz III gimnazjum. Uczestników konkursu oraz nauczycieli powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach oraz Wójt Gminy Pan Rafał Szkaradziński. Przebieg konkursu i sprawy organizacyjne przedstawiła młodzieży Pani Maria Niedośpiał – członek GKRPA.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania środków odurzających, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i narkomanii (w tym dopalaczy) oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 20 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Alicja Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej – I miejsce;
  • Agnieszka Buńda ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej – II miejsce;
  • Rafał Surmiak ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej – III miejsce.

Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe, na które składał się zgodnie z regulaminem konkursu sprzęt elektroniczny w postaci tabletu, słuchawek bezprzewodowych oraz power bank. Kolejne trzy miejsca zostały również nagrodzone wspaniałymi upominkami ufundowanymi przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów, w składzie: Maria Niedośpiał, Konrad Kuźmiński, Marta Bocheńska, Monika Jędrol oraz członkowie GKRPA – Katarzyna Sowa i Małgorzata Gacek..

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa – Pełnomocnik Wójta ds. RPA w Szaflarach.

Tekst: Maria Niedośpiał

Zdjęcia: Natalia Staszel


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑