Aktualnosci

Published on 19 stycznia, 2016 | by Katarzyna

0

Sprawozdanie z projektu „Świetlica środowiskowa” w ZSPiG w Maruszynie Górnej

PROFILAKTYKA I ZDROWY STYL ŻYCIA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem programu było i nadal jest izolowanie dzieci i młodzieży od prób sięgania po środki uzależniające poprzez odpowiednie kierowanie ich rozwojem intelektualno-emocjonalnym oraz propagowanie zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Koordynatorkom projektu – paniom Beacie Serwatowicz i Marcie Bryniarskiej zależało na przedstawieniu sposobów i możliwości przezwyciężania własnych słabości i lęków oraz kształtowanie umiejętności świadomego wyboru między dobrem a złem. Ważnym aspektem było również rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych oraz turystycznych.

W ramach realizacji zadań programowych odbyły się prezentacje ukazujące skutki uzależnień działających zabójczo na organizm człowieka, takich jak narkotyki, nikotyna, środki odurzające oraz niszcząco działających na psychikę, czyli uzależnienie od Internetu, komputera telewizji. W powyższej tematyce odbyły się również prelekcje przy współpracy z Policją.

Zorganizowano i przeprowadzono dwa konkursy, plastyczny promujący działania szkoły na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia bez nałogów i używek, pt. „ Profilaktyka i zdrowy styl życia oczami dzieci i młodzieży” , oraz literacki, polegający na napisaniu tekstu piosenki bądź wiersza promującego szkołę w Maruszynie Górnej jako przewodnika w poznawaniu siebie i świata. Konkursy były przeznaczone dla wszystkich uczniów klas ZSPiG w Maruszynie Górnej.

Oba konkursy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów, jury oceniło prace zgodnie z regulaminem konkursów biorąc pod uwagę estetykę prac, pomysłowość, technikę wykonania dzieł.

Wśród najlepszych znalazły się dzieła uczniów :

 

KATEGORIA PLASTYCZNA:

 

KATEGORIA LITERACKA :

 

Marzena Podczerwińska kl.V

Emilia Rozwadowska kl. V

Martyna Bukowska kl. V

Roksana Czarniak kl. V

Dagmara Soboń kl. III

Stanisław Nawalaniec kl. III

Stanisław Strama kl. II gim.

Franciszek Stehnal kl. I

Mateusz Bylina kl. II

Mateusz Wilkus kl. II

 

Julia Soboń kl. V

Karolina Baroszek kl. IV

Emilia Repa kl. III gim.

Zofia Moczarna kl. III gim.

Monika Michniak kl. III gim.

Marzena Strama kl. III gim.

 

 

 

Wyżej wymienieni uczniowie zdobyli cenne nagrody oraz wzięli udział w dwóch wycieczkach – pierwszej na ściankę wspinaczkową w Nowym Targu, gdzie mogli odkryć i podszkolić swoje umiejętności alpinistyczne, przełamać lęk wysokości i ćwiczyć równowagę, drugiej do Aqua Parku w Zakopanem, gdzie pod okiem instruktora-ratownika doskonalili zdolności pływacie.

Zwieńczeniem działań powyższego projektu profilaktycznego było wydanie kalendarza na rok 2016 z pracami konkursowymi uczniów, promującego ZSPiG w Maruszynie Górnej i działania szkoły na rzecz zdrowego i aktywnego stylu życia.

Projekt został zrealizowany dzięki funduszom uzyskanym z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Szaflarach.

Opiekunki, B. Serwatowicz i M. Bryniarska dziękują Dyrekcji, Rodzicom za pomoc w zrealizowaniu celów projektu a GKRPA w Szaflarach za wsparcie finansowe.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę, aby Nasze dzieci miały szansę na życie w zdrowym i aktywnym stylu, wykorzystując twórczo własny potencjał.

Beata Serwatowicz

Marta Bryniarska

 

IMG_6009 IMG_6011 IMG_6047 IMG_6211 IMG_6212 img_6212-1


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑