Aktualnosci

Published on 2 października, 2017 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli

W dniu 18 września 2017r. w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach zorganizowała szkolenie dla nauczycieli na temat „Program wychowawczo-profilaktyczny”, którego celem głównym było opracowanie modelu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Cele szczegółowe szkolenia obejmowały m. in. takie zagadnienia jak:

1) wdrożenie tematyki zintegrowanego wychowania i profilaktyki kreatywnej,

2) wypracowanie metod tworzenia i realizacji szkolnych programów wychowawczo – profilaktycznych zgodnie z obowiązującą podstawą programową,

3) wypracowanie metod diagnozy i ewaluacji szkolnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA, a głównymi prowadzącymi byli Pani dr Karolina Kmiecik Jusięga, pracująca na co dzień w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Pan Tomasz Gubała – Prezes Fundacji. W szkoleniu wzięło udział 14 nauczycieli z 6 szkół z terenu Gminy Szaflary.

Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pedagogom za przybycie.

 

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑