Aktualnosci no image

Published on 24 lutego, 2013 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla rodziców

Czternastego lutego 2013 roku w Gminie Szaflary odbyło się  szkolenie  dla rodziców,  zorganizowane przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zebranych rodziców i  panią psycholog prowadzącą szkolenie powitał Wójt gminy Stanisław Ślimak. Podziękował zebranym za przybycie na szkolenie i za troskę o młode pokolenie. Zachęcał  rodziców  do dyskusji i do zadawania pytań prowadzącej.W szkoleniu udział wzięło  48 osób. Według  listy obecności liczba rodziców  uczestniczących w szkoleniu  przedstawia się następująco: Szaflary – 8 osób, Maruszyna Dolna – 10 osób, Maruszyna Górna – 2 osoby,  Bańska Wyżna – 6 osób, Zaskale – 2 osoby, Bańska Niżna – 9 osób i Bór – 1 osoba. Głównym celem szkolenia w zakresie uzależnień było uwrażliwienie rodziców na zagrożenia, jakie napotykają  na swojej drodze ich dzieci. Ukazanie różnic pomiędzy tym, co myśli rodzic, a tym, z czym naprawdę styka się młody człowiek.  Pani psycholog omówiła  najważniejsze  zagadnienia  związane z problemem narkomanii.  W przejrzysty sposób przedstawiła podział na rodzaje narkotyków ze względu na ich stopień szkodliwości. Rodzice dowiedzieli się, że  dopalacze to współczesny odnośnik narkotyków.   Dopalacze są tańsze i nadal dostępne w Internecie. Prowadząca zaprezentowała rodzicom próbki dopalaczy i narkotyków  oraz  pokazała dostępne na rynku testy do wykrywania substancji psychoaktywnych w  organizmie. W trakcie prezentacji rodzice oglądali  zdjęcia środków psychoaktywnych i mogli zauważyć, że producenci dbają o ich wygląd oraz o opakowanie, aby zachęcić do zakupu. W trakcie szkolenia rodzice byli zachęcani do dyskusji i często w niej uczestniczyli. Tematyka szkoleniowa była wzmacniana filmami prezentującymi nagrania zespołów muzycznych, zachęcających do brania marihuany oraz filmami przedstawiającymi tragedie młodych ludzi, cierpiących z powodu uzależnienia od narkotyków, oraz cierpienia ich rodzin.  Czy wiecie, ze są takie narkotyki, które uzależniają po jednorazowym zażyciu? Na to pytanie rodzice poznali odpowiedź. Druga część  szkolenia dotyczyła  alkoholizmu, nikotynizmu i innych uzależnień. Szczególnym jego celem było pokazanie  rodzicom, że we współczesnym świecie czyhają  na dzieci i młodzież różne niebezpieczeństwa. Co w takiej sytuacji może rodzic? Pani psycholog zwróciła uwagę  na  sposoby komunikowania się rodziców z dziećmi. Rozmowa z dziećmi od najmłodszych lat rodzi zaufanie do rodziców.  Dziecko musi czuć, że mama i tata troszczą się, aby było bezpieczne. Pani psycholog zwróciła uwagę na fakt,  że prawdziwe lekcje życia dziecko otrzymuje w domu rodzinnym. Nikt nie zastąpi dziecku rodziny – ani szkoła, ani rówieśnicy. Rolą rodziców jest ochrona dziecka przed poddawaniem się złym trendom, kontrola jego znajomości i zainteresowań oraz troska o to, aby dziecko u  nich szukało pomocy   w rozwiązywaniu swoich problemów.   Szkolenia o zagrożeniach są niepopularne. Nie wszyscy chętnie korzystają  z możliwości udziału w tych zajęciach, gdyż często uważają, że ich to nie dotyczy. Tym bardziej dziękujemy uczestnikom szkolenia za udział, za merytoryczne wypowiedzi i za przykłady z życia wzięte.  Wójt gminy i jego pracownicy wykonują swoją powinność wobec mieszkańców, zgodnie z prawem i potrzebami. Jest wiele osób w naszej gminie, które  realizują projekty profilaktyczne, służą radą i pomocą potrzebującym, uświadamiają dzieci, młodzież i dorosłych. Dziękujemy im za wszystko.W tych trudnych sprawach musimy sobie pomagać  tak zwyczajnie, po ludzku i pracować jak najlepiej dla dobra innych, aby nieszczęścia ograniczać. Dziękujemy Panu Wójtowi za wspieranie naszych przedsięwzięć służących społeczności samorządowej.

                                                                                                       Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Szaflarach


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑