Aktualnosci no image

Published on 8 października, 2015 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, w dniu 19 października br. od godz. 1300 organizuje w Sali obrad Urzędu Gminy Szaflary szkolenie dla nauczycieli na temat procedury „Niebieska Karta”, które w swoim zakresie tematycznym będzie zawierało między innymi takie kwestie jak:

  • nieletni jako ofiara/sprawca przemocy,
  • aspekty współpracy szkoły z instytucjami i służbami – obowiązki i prawa,
  • kompetencje i rola szkoły w procedurze NK,
  • zadania poszczególnych organów w procedurze NK.

a od godz. 1500 w tym samym dniu, również w Urzędzie Gminy Szaflary – szkolenie dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych, które w swoim zakresie tematycznym będzie zawierało między innymi takie kwestie jak:

  • rola rodziców w motywowaniu dzieci do nauki,
  • komunikacja interpersonalna, a jej znaczenie w kontaktach międzyludzkich na tle problemów rodzinnych, szkolnych,
  • rozminowywanie sytuacji konfliktowych,
  • umiejętność wzmocnienia rodziny, by dziecko w kontaktach ze społecznością szkolną i pozaszkolną nie poddawało się złym trendom.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. RPA


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑