Aktualnosci no image

Published on 30 października, 2012 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla rodziców

Pierwszego października 2012 roku w Sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dla rodziców, które składało się z dwóch bloków tematycznych: Tematykę uzależnień zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a  tematykę agresji i  przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W szkoleniu udział wzięło  68 osób z 6 miejscowości.  Najliczniejszą grupę stanowili rodzice z Szaflari z Maruszyny. Wg  listy obecności liczba rodziców  uczestniczących w szkoleniu  wg podziału zamiejscowości przedstawia się następująco: Szaflary – 27 osób, Maruszyna – 26 osób, Bańska Wyżna – 6 osób, Zaskale – 6 osób, Bańska Niżna – 2 osoby i Bór – 1 osoba.Pierwszego października 2012 roku w Sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dla rodziców, które składało się z dwóch bloków tematycznych: Tematykę uzależnień zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a  tematykę agresji i  przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W szkoleniu udział wzięło  68 osób z 6 miejscowości.  Najliczniejszą grupę stanowili rodzice z Szaflar i z Maruszyny. Wg  listy obecności liczba rodziców  uczestniczących w szkoleniu  wg podziału zamiejscowości przedstawia się następująco: Szaflary – 27 osób, Maruszyna – 26 osób, Bańska Wyżna – 6 osób, Zaskale – 6 osób, Bańska Niżna – 2 osoby i Bór – 1 osoba.

 

Tagi:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑