Aktualnosci

Published on 8 września, 2016 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Sprawozdanie z przeprowadzenia sesji interwencyjno – szkoleniowej dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Sesja interwencyjno – szkoleniowa odbyła się w Urzędzie Gminy dniu 6 września 2016 r. Sprzedawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymali wcześniej pisemne zaproszenia. W szkoleniu wzięło udział 27 właścicieli oraz przedstawicieli personelu. W trakcie szkolenia wdrożono procedurę opracowaną przez dr Krzysztofa Wojcieszka. Szkolenie było prowadzone przez mgr Marcina Jagłę (przeszkolenie PARPA zaświadczenie z dnia 02.12.2003r.). W sesji uczestniczyli ponadto Pani Katarzyna Sowa – odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu Profilaktyki, przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariusz Policji – st. asp. Mirosław Nowobilski, który przedstawił metody wykrywania przestępstw związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Szkolenie przebiegało zgodnie z procedurą według scenariusza:

 1. Wprowadzenie
 2. Przedstawienie się.
 3. Wstęp prawny: analiza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i innych aktów prawnych
 4. Proklamacja celu: „nie należy sprzedawać alkoholu nieletnim”.
 5. Przykłady zagraniczne.
 6. Test nastawienia: (ankieta: czy wiesz od jakiego wieku można bez konsekwencji prawnych sprzedać piwo o zawartości alkoholu 2,5%?; Czy uważasz, że kara za sprzedanie alkoholu osobie nieletniej w postaci utraty zezwolenia na sprzedaż jest właściwa?)
 7. Szkody wśród dzieci i młodzieży odnoszone w wyniku nadużywania alkoholu, straty rozwojowe.
 8. Przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi
 9. Dostępność alkoholu w oczach młodzieży
 10. Rozpoznawanie wieku, sztuka asertywnego odmawiania (warsztat: „test twarzy”, scenki)
 11. Deklaracja współpracy (dystrybucja materiałów), pożegnanie, informacje końcowe.

Uczestnicy szkolenia brali udział w ankiecie. Na pytania objęte ankietą:

Czy wiesz od jakiego wieku można bez konsekwencji prawnych sprzedać piwo o zawartości 2,5% – 27 osób (100%) podało poprawną odpowiedź co niewątpliwie świadczy o znajomości przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czy uważasz, że kara za sprzedanie alkoholu osobie nieletniej w postaci utraty zezwolenia na sprzedaż jest właściwa? – 25% odpowiedziało tak, 75 % nie.

Szkolenie przebiegało w spokojnej atmosferze sprzedawcy na bieżąco otrzymywali odpowiedzi na zadawane przez nich pytania.

Uczestnikom szkolenia rozdano materiały szkoleniowe w postaci wyciągu z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej celu szkolenia oraz dwa rodzaje ulotek, broszurę.

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział.

                                                                                                    Opracował

                                                                                                          Marcin Jagła

img_1491 img_1492


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑