Aktualnosci

Published on 16 października, 2017 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

W dniu 09 października 2017r. w Urzędzie Gminy Szaflary odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach przeprowadzone przez Firmę ATELIER z Krakowa.

Szkolenie (z drobnym opóźnieniem) przeprowadził specjalista z ww. Firmy Pan Jacek Popów, a miało na celu przypomnienie aspektów prawnych związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących m. in. sprzedaży tych napojów nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw, obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jego utraty, ale przede wszystkim skupiło się na takim aspekcie jak kontrola punktów sprzedaży, prawa i obowiązki przedsiębiorców.

W szkoleniu wzięło udział 17 spośród 41 zaproszonych przedsiębiorców. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w szkolenia za cierpliwość, zaangażowanie i merytoryczną dyskusję, a przede wszystkim za Waszą obecność.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑