Aktualnosci

Published on 11 sierpnia, 2016 | by Katarzyna

0

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu dla właścicieli i pracowników, podmiotów podających i sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Szaflary. Celem szkolenia jest analiza części ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., w szczególności art. 15 ust. 2 („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom do lat 18”).

Szkolenie odbędzie się w sali obrad nr 1, dnia 6 września 2016r. (wtorek) w godzinach 1400 – 1530. Zostanie przeprowadzone przez Pana Marcina Jagłę, członka Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.

Sesja interwencyjno – szkoleniowa stanowi integralną część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑