Aktualnosci

Published on 5 marca, 2020 | by Katarzyna

0

Szkolenie rodziców

W trzech Szkołach Podstawowych w Gminie Szaflary tj., SP w Borze, SP w Bańskiej Niżnej oraz SP w Skrzypnem zostały zrealizowane prelekcje dla rodziców na temat „Rola rodziców w procesie nauczania”. Głównym celem zajęć było omówienie z rodzicami procesu zdobywania przez dzieci wiedzy nie jako obowiązku, lecz jako naturalnej potrzeby rozwojowej. W normie dzieci chcą poznawać świat i rozwijać swoje umiejętności. Często trudności z nauką u dzieci są traktowane jako ich lenistwo, złośliwość lub „brak starania się”, a nie jako zahamowania, które mają swoje przyczyny. Omówienie deficytów poznawczych lub rozwojowych oraz problemów emocjonalnych  dzieci i młodzieży da możliwość rodzicom zrozumieć swoje dzieci i udzielić im odpowiedniego wsparcia. Zrozumienie emocji i potrzeb wzmacnia w rodzinie wzajemną więź, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji dodaje dzieciom sił do realizacji zadań rozwojowych.

Szkolenia przeprowadziła Pani Luba Tabaczyńska Perek – certyfikowana psychoterapeutka, a wzięło w nich udział ok. 100 rodziców, którzy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w przekazywane treści. Na uwagę zasługuje fakt, iż po każdym szkoleniu do GOPS napływały sygnały zarówno od rodziców, jak i nauczycieli z prośbą o kontynuację tych prelekcji. Świadczy to o tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie na wiedzę w tym zakresie, ale i o fachowości samej Pani prelegent.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA Katarzyna Sowa

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑