Wyróznienia no image

Published on 29 października, 2012 | by Katarzyna

0

Uczeń gimnazjum w Bańskiej Niżnej finalistą ogólnopolskiego konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”

Stare za nami, nowe przed nami. Z życia szkoły w Bańskiej Niżnej.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie już po raz szósty zorganizowała konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym”. Partnerzy konkursu: Komenda Główna Policji z programem „Profilaktyka a Ty”, Fundacje: Pedagogium i Kidprotect.pl oraz Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka postawili sobie za cel promowanie nowoczesnego modelu działań profilaktycznych. Model ten zakłada kluczową rolę aktywnego środowiska rówieśniczego w przeciwdziałaniu przestępczości, wykluczeniu społecznemu i innym zagrożeniom.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: „Myślenie słowem” i „Myślenie obrazem”, w trzech obszarach tematycznych: 1) Internet, 2) Autorytet, 3) Samorządność. Marek Kaczmarczyk, uczeń klasy III gimnazjum ZSPiG w Bańskiej Niżnej, wiosną b.r. wziął udział w ogólnopolskiej VI edycji konkursu i został zaliczony do grona stu najbardziej uzdolnionych finalistów. Marek napisał bardzo „dojrzałą” pracę konkursową, w formie literackiej, zatytułowaną „Autoritas. O rzeczach ważnych w dziedzinie autorytetów”. Oryginalna twórczość poetycka 16-latka, opatrzona krótkimi komentarzami autora, wzbudziła niewątpliwie uznanie jurorów. Poniżej fragmenty pracy konkursowej utalentowanego i wrażliwego młodego człowieka, dziś już absolwenta naszej szkoły.

Myśl nad światem…
Niewiele wiesz,
bo sam nie chcesz wiedzieć.
Szukasz gotowych komentarzy do rzeczywistości.
Chcesz ludziom nieść
opinie o świecie,
Które nie pozwolą Ci już nigdy od mowy pościć.
Potrzebujesz
do wzoru się odnieść,
To jest do wykreowanej przez świat osobowości.
Więc się nie spiesz.
Myśl nad światem,
jeśli nie wiesz
kto twym Światłem

Mamy wiele wad; jedną z najważniejszych jest nasze lenistwo. Nie mowa tutaj o tym „codziennym”, opierającym się na sprawach niewielkiej wagi jak: zadanie domowe, koszenie trawnika, czy sprzątanie biurka; problem dotyczy spraw o wiele ważniejszych. Wybór właściwego autorytetu to istotna rzecz i musi być dobrze przemyślana.

Ile waży autorytet
Pamiętam
Mój pierwszy autorytet z piaskownicy.
To on wskazał mi kolor łopatki i wiaderka,
które miała kupić moja mniej naśladowana przeze mnie mama.
Wspominam
Tego człowieka przez pryzmat długich lat,
które wielokrotnie zmieniały obraz moich wzorów
wybieranych kolejno przez moje:
dziecięce marzenia,
nastoletnie zachcianki,
dojrzałe wybory
i pragnienia starości.
Widzę
Jak wielu jest tych, którzy są dla innych
czymś więcej, niż ludźmi.
Czy słusznie?
Z tym bywa już różnie.

„Autorytet”- słowo tak rzadko używane w naszym codziennym, często pozbawionym głębokich słów, słowniku. Paradoksalnie tak ważne, a zarazem prawie w ogóle nie wypowiadane. Człowiek powinien mieć wzór do naśladowania. W dzieciństwie każdego z nas z pewnością nie zabrakło podziwianego i wychwalanego pod niebiosa lidera, który wywoływał euforyczne stany zachwytu upominające się o krzyk: „Ja chcę być taki jak ON!”. Wszelkie odstępstwa od normy były zabronione, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy tak ważne dla dziecka, jak kolor łopatki, czy wiaderka w piaskownicy. Później (już nieco bardziej dojrzali) byliśmy w stanie w większym stopniu opanować swoje ubóstwienie dla lidera. Niestety; kierowani nastoletnimi rozterkami, wielu z nas wynosiło na „piedestał” obraz sławnego piosenkarza, tancerza czy aktora. Dopiero w dorosłym życiu, zatroskani o dom, rodzinę i życie, stawialiśmy sobie egzystencjalne pytania, które pozwoliły nam wybrać autorytet mądry i wart tego tytułu. Pomijając kryzys wieku średniego, kolejnym i ostatnim stadium wyboru autorytetu jest starość, która upomina się o godne życie człowieka.

Sonet o Bogu – Autorytecie
Powiem, że Ty jesteś moim autorytetem!
Boże, czucie i wiara Ciebie ukazują,
Ja wiem, że z Tobą bieg ukończę, przejdę metę,
Chociaż władcy świata innych bogów budują.

Oni wykrzyczą: „nierealne, nienormalne!”,
Jak gdyby tylko swe ciała mieli za mienia,
Niby dusze romantyków niczym nie wsparte,
Żyjące w czasach renesansu Oświecenia.

Boże, Ty uczysz rzeczy nie marnych, lecz wielkich.
Panie, Ty ukazujesz jak kochać, przebaczać.
Ojcze, Ty mędrców wzorem i dzieci maleńkich.
Tato, Ty prosisz każdego z nas by nawracać.

Pragnę, by ujrzeli jasno bez zwątpień wszelkich,
Że do Ciebie- mistrza będą mogli powracać.

Bóg jest najpewniejszym autorytetem nie tylko ludzi wierzących, ale także ateistów, agnostyków oraz całej ludzkości. Niestety, wielu ludzi- w idei oświecenia- stawia na miejscu Boga dobra materialne, czy naukę, pozostając jednak głęboko, we wnętrzu, romantykami i Dziećmi Bożymi. Nie ma ludzi złych, są tylko źle postępujący. Swoją drogą, czy zdobyłbyś się na odwagę zaprezentowania światu tkwiącego w „ideologii oświecenia” nonkonformistycznej postawy romantyka, którego Autorytetem jest Bóg?


Na konkurs spłynęło wiele prac, jednak na finale dnia 4 czerwca 2012 r. spotkała się wyselekcjonowana setka młodych ludzi. W budynku Pedagogium WSNS przystąpili do II etapu konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy o świecie współczesnym, Internecie, a także w części poświęcony był osobie Janusza Korczaka. Po napisaniu testu Uczestnicy Konkursu mieli okazję obejrzeć przedpremierowe przedstawienie „Na huśtawce”. Ten niezwykły spektakl był finałem realizowanego przez PEDAGOGIUM projektu teatralno – społecznego z osobami wykluczonymi społecznie (bezdomnymi) z terenu miasta stołecznego Warszawy w roli głównej. Owacje na stojąco, które otrzymali niezwykli aktorzy po spektaklu, świadczą o wielkiej wrażliwości Laureatów. Galę Finałową, która kończyła VI Edycję Konkursu, zaszczycili swoją obecnością m. in. Jacek Krawczyk z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Barbara Sochal – prezes Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Jakub Śpiewak – prezes Fundacji Kidprotect.pl, organizacji, która od wielu lat prowadzi bardzo aktywną działalność w zakresie szeroko rozumianych praw dziecka. Po długim oczekiwaniu przedstawiono listę zwycięzców. Marek, pomimo że nie zakwalifikował się do ścisłego grona laureatów, miał okazję poznać wyższą uczelnię oraz uczestniczyć w ciekawej wystawie prac plastycznych, prelekcjach tematycznych i sztuce teatralnej. Przed powrotem do zajęć szkolnych podziwiał zabytki oraz nowoczesną architekturę Stolicy Polski, która dziś zachwyca swoim pięknem i rozmachem zmian.

Ewa Groblicka,
bibliotekarka szkolna


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑