Aktualnosci

Published on 17 listopada, 2020 | by Katarzyna

0

Warsztaty profilaktyczne DEBATA

W Szkole Podstawowej w Szaflarach, Zaskalu, Maruszynie Górnej oraz w Borze odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą:

„DEBATA”

w której udział wzięło łącznie 52 uczniów. Program zrealizowała Firma: PRACOWNIA EDUKACJI KAROL KOŁBYK.

Program ten jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez PARPA, KBPN, IPiN oraz ORE.

Autor interwencji profilaktycznej – programu „Debata”, prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, korzystał z osiągnięć psychologii, socjologii oraz antropologii filozoficznej. Źródła te umożliwiają rozpoznanie właściwych sposobów dotarcia do młodego człowieka, skupiają uwagę na zasadniczych sprawach związanych z dorastaniem i dotyczą prawdy o człowieku i życiu.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
 • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
 • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich:

 • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
 • sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
 • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
 • proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
 • zabawy dydaktyczne,
 • promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)
 • praca grup nad „tym co nas może chronić”
 • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta
 • sesja odpowiedzi na ewentualne pytania

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑