Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy Szaflary

W dniach 09.03.2015r. – 10.03.2015r. na terenie Gminy Szaflary odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów przeprowadzone przez Firmę „Centrum Działań Profilaktycznych” z Gdowa.

I tak:

09 marca 2015r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach miały miejsce warsztaty pt. „Ciekawość nie zawsze się opłaca” przeznaczone dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej. W warsztatach tych wzięło udział 68 uczniów, poświęcony był uzależnieniom, a prowadził go w sposób interesujący Pan Andrzej Kobiałka.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się na czym polega i jak powstaje uzależnienie. Poznali negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych na psychikę oraz organizm ludzki. Trener prowadzący warsztaty w ciekawy sposób przedstawił jakie korzyści płyną z abstynencji, pokazał w przystępny sposób na czym polega asertywność – tak, by w odpowiednim momencie umieli przeciwstawić się presji kolegów i koleżanek i umieli powiedzieć NIE, gdy ktoś zaproponuje im szkodliwe substancje. Zajęcia te pomogły uświadomić uczniom, że sięganie po używki różnego rodzaju nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem niekończących się problemów, które będą niosły konsekwencje w dorosłe życie.

W tym samym dniu w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej drugi trener Pan Daniel Galicki przeprowadził warsztat pt. „Zakazany owoc”, przeznaczony dla uczniów klasy I i II Szkoły Podstawowej, w którym wzięło udział 20 uczniów. Warsztat ten poświęcony był uzależnieniom i zdrowej żywności.

Mali uczniowie dowiedzieli się w interesujący sposób o zgubnym wpływie jaki na organizm mają takie substancje jak papierosy lub alkohol. Pouczeni zostali również ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami, które częstują je słodyczami czy napojami. Również w trakcie tych warsztatów poruszono temat zdrowego odżywiania oraz przedstawiono konsekwencje spożywania „śmieciowego” jedzenia takiego jak chipsy, słodycze, niezdrowe napoje itp. Poprzez ciekawą formułę warsztatów, wzbogaconą o aktywność plastyczną uczniowie w przystępny sposób otrzymały wiedzę na temat szkodliwości zdrowotnej używek oraz niewłaściwych nawyków żywieniowych.

Kolejny warsztat profilaktyczny pt. „Zagubiona myszka” Pan Daniel przeprowadził w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. W warsztacie tym uczestniczyło 22 uczniów.

Poświęcony był on tematyce multimediów. Zajęcia prowadzone dla najmłodszych, a zarazem najmniej uświadomionych użytkowników mediów, w trakcie których uczniowie uczyli się prawidłowego korzystania z Internetu, poznali zagrożenia związane z surfowaniem w Sieci, poznali także negatywne konsekwencje nadmiernego oglądania telewizji czy grania na komputerze. Przekazana została im w przyjazny i dostępny sposób wiedza jak w sposób rozsądny planować czas spędzany przed ekranem i dlaczego warto go jednak ograniczać. Dzięki temu warsztatowi przeprowadzonemu za pomocą bajek edukacyjnych, zabaw i gier uczniowie mieli możliwość odkryć zalety jakie ma zabawa i rozmowa z innymi dziećmi „na żywo”.

W godzinach południowych natomiast w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem przeprowadzono warsztat pt. „Zaplątani w sieci”, którego zakresem tematycznym były multimedia i cyberprzemoc. Zajęcia te prowadzone były dla uczniów IV i V klasy Szkoły Podstawowej, wzięło w nich udział 29 uczniów, a w ciekawy sposób poprowadził je również Pan Daniel Galicki.

Warsztat ten miał na celu pokazanie uczniom różnych zagrożeń płynących ze strony multimediów, z których na co dzień tak ochoczo oni korzystają. Dowiedzieli się jakie pułapki ukrywają przed nimi różne portale internetowe, gry komputerowe ale także telefony komórkowe. Poznali również niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w sieci, jak też z jej brakiem. W trakcie trwania warsztatu uczniowie zyskali również świadomość zacierania się granic pomiędzy wirtualnym a rzeczywistym światem, przekazano im wiedzę jak kulturalnie i bezpiecznie korzystać z mediów. Prowadzący w ciekawy sposób przekazał uczestnikom warsztatu jak wypracować w sobie dystans w odniesieniu do treści pojawiających się w Internecie, oraz wiedzę jak we właściwy sposób reagować na przejawy łamania prawa za pośrednictwem mediów elektronicznych.

W tym samym dniu, w godzinach porannych, w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary – sala nr 1 miał miejsce warsztat profilaktyczny dla gimnazjalistów pt. „W wirtualnej (nie) rzeczywistości”, zorganizowany dla dwóch grup. W pierwszej grupie uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum z ZSPiG w Maruszynie Dolnej, Zaskalu i Bańskiej Wyżnej, w ilości 21 osób, natomiast w drugiej grupie również uczniowie I klasy gimnazjum  – z ZSPiG w Skrzypnem i Bańskiej Niżnej, łącznie 29 osób. Warsztaty poprowadził w ciekawej i innowacyjnej formie Pan Andrzej Kobiałka.

Zakres tematyczny zajęć obejmował multimedia i hazard. Trener w przystępny dla młodzieży sposób, poprzez zaangażowanie ich w swobodną wymianę poglądów, ukazał zgubny wpływ mediów elektronicznych, uświadomił zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania telefonów komórkowych, komputera czy telewizora. Poruszył też coraz bardziej realny problem hazardu, który dzięki tym właśnie urządzeniom zbiera niepostrzeżenie coraz obfitsze plony. Uczestnicy warsztatu mogli stwierdzić czy są już uzależnieni od multimediów, oraz poznać techniki obrony przed cyberprzemocą.

Warsztaty te były bardzo istotne, bowiem w obecnej rzeczywistości, gdy młodzież chłonie „kolorowy świat”, często traktując go jako ucieczkę od szarego, ponurego życia, w którym nie może się odnaleźć, jest bardzo podatna na każdy przejaw uzależnienia i wpływów. Są to często osoby niezwykle wrażliwe, inteligentne, które nie są jednak w stanie poradzić sobie z piętrzącymi się problemami. Dzięki takiemu warsztatowi młodzież uświadomiła sobie, że można wygrać z uzależnieniem i warto podejmować wysiłki w tym kierunku.

W następnym dniu, tj. 10.03.2015r. miały miejsce kolejne warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez Pana Andrzeja Kobiałkę, i tak w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu warsztat pt. „Przyjazna zabawa to dobra zabawa” zorganizowany dla uczniów II i III klasy Szkoły Podstawowej, w którym wzięło udział 29 osób.

Zajęcia te miały na celu ukazanie jak można rozwiązywać konflikty, uświadomienie dzieciom czym one są, co je wywołuje, a także do jakich konsekwencji mogą one doprowadzić. Poprzez ciekawą formułę zajęć pokazano jak można sobie radzić w sytuacjach stresowych oraz niebezpiecznych, a także w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Dzięki temu uczniowie będą umieć nazwać i kontrolować swoje emocje, a także będą potrafili trafniej rozróżnić zachowania dobre od złych, będą też wiedzieli jak zareagować, kiedy staną się świadkami przemocy.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Borze odbył się warsztat „Złość da ci w kość” dla uczniów IV, V i VI klasy, w którym wzięło udział 18 osób.

Podczas zajęć uczniowie uczyli się postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Omówiono najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Trener w ciekawy sposób zaprezentował jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań agresywnych, zaprezentował również metody relaksacji oraz techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami i złością.

 

 

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑