Aktualnosci

Published on 28 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Warsztaty profilaktyczne „Język dobra czy język zła – którego używasz?”

Zajęcia profilaktyczne pn. „Język dobra czy język zła – którego używasz?” są odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się hejt internetowy oraz konflikty wewnątrz grupowe.

Warsztaty zrealizowane wśród uczniów szkół podstawowych w Zaskalu, Maruszynie Dolnej, Maruszynie Górnej oraz w Skrzypnem miały na celu prowadzić do poprawy sposobu komunikowania się uczniów, uświadamiać im jaką moc ma język, którego używają, jaki ma wpływ na nich samych i na inne osoby z otoczenia. W warsztatach udział wzięło łącznie 75 uczniów.

Panie realizujące warsztaty pracowały w oparciu o model CUDER, zachęcając uczniów do refleksji i dyskusji: czy używany przez nich język determinuje elementy ich życia. Omówiono zalety używania ‘języka dobra’ w kontaktach z innymi.

Warsztaty podzielone były na dwie części.

Podczas pierwszej części omówiono sfery człowieka: Ciało, Umysł, Duch, Emocje i Relacje, ale także prowadzona była żywa dyskusja na temat marzeń i pragnień młodych ludzi.

Druga część zajęć oparta była na filmie „Cyrk motyli”. Po obejrzeniu filmu wraz z młodzieżą, porównywano  ‘język dobra’ z ‘językiem zła’ i poszukiwano sposobu: jak w sytuacji spotkania się z osobą atakującą ‘językiem zła’ umieć skorzystać z ‘języka dobra’.

Na koniec spotkania przeprowadzono ankietę, która treścią nawiązywała do wcześniej pokazywanych wyników badań, co pozwoliło na dodatkowe wzmocnienie zmian w przekonaniach normatywnych uczestników spotkania.

Program inicjuje i wzmacnia refleksyjność wśród uczestników. Największy nacisk w programie wywierany jest  na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania. Główne wartości, na których program jest zbudowany to: prawda, miłość i wolność.

Tekst:

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑