Aktualnosci

Published on 16 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Warsztaty profilaktyczne w Szkołach Podstawowych

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy Szaflary

W dniach 08.03.2023r. – 09.03.2023r. w Szkołach na terenie Gminie Szaflary odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dla uczniów szkół podstawowych zrealizowane przez Firmę „Centrum Działań Profilaktycznych” z Wieliczki.

W Szkole Podstawowej w Skrzypnem został zrealizowany warsztat profilaktyczny pn. „Zaplatani w sieci” którego zakresem tematycznym były multimedia i cyberprzemoc. Zajęcia te prowadzone były dla uczniów I klasy, wzięło w nich udział 15 osób.

Warsztat ten miał na celu pokazanie uczniom różnych zagrożeń płynących ze strony multimediów, z których na co dzień tak ochoczo oni korzystają. Dowiedzieli się jakie pułapki ukrywają przed nimi różne portale internetowe, gry komputerowe ale także telefony komórkowe. Poznali również niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w sieci, jak też z jej brakiem. W trakcie trwania warsztatu uczniowie zyskali również świadomość zacierania się granic pomiędzy wirtualnym a rzeczywistym światem, przekazano im wiedzę jak kulturalnie i bezpiecznie korzystać z mediów. Prowadzący w ciekawy sposób przekazał uczestnikom warsztatu jak wypracować w sobie dystans w odniesieniu do treści pojawiających się w Internecie, oraz wiedzę jak we właściwy sposób reagować na przejawy łamania prawa za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Natomiast dla starszych uczniów, w tym wypadku klasy VIII, w którym udział wzięło 10 uczniów został zrealizowany warsztat: „Zagrożenia cywilizacyjne”.

Niektóre trendy mają negatywny wpływ na jakość życia młodych ludzi, ich relacje z rodziną i rówieśnikami. W trakcie warsztatu o mediach społecznościowych uczniowie mieli okazję  dowiedzieć się jak rozsądnie korzystać z Facebooka, co wartościowego można osiągnąć za jego pomocą, a co może mieć szkodliwy wpływ na ich funkcjonowanie. Określali także, które potrzeby zaspokajają social media i jak można je zaopiekować w bardziej świadomy sposób. Dowiedzieli się ponadto jak korzystać z telefonu w pożyteczny, a nie szkodliwy sposób. Poruszono także kwestię anonimowości w sieci, uczniowie zastanawiali się jakie są granice wolności w sieci i jakie konsekwencje czekają ich za zachowania niezgodne z prawem. Dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak chronić swoje dane oraz jakimi sposobami mogą zostać one od nich wyciągnięte.

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej miał miejsce warsztat pt. „Zagubiona myszka” zrealizowany wśród uczniów klasy II. W warsztacie tym wzięło udział 10 uczniów.

Poświęcony był on tematyce multimediów. Zajęcia prowadzone dla młodszych, a zarazem najmniej uświadomionych użytkowników mediów, w trakcie których uczniowie uczyli się prawidłowego korzystania z Internetu, poznali zagrożenia związane z surfowaniem w sieci, poznali także negatywne konsekwencje nadmiernego oglądania telewizji czy grania na komputerze. Przekazana została im w przyjazny i dostępny sposób wiedza jak w sposób rozsądny planować czas spędzany przed ekranem i dlaczego warto go jednak ograniczać. Dzięki temu warsztatowi przeprowadzonemu za pomocą bajek edukacyjnych, zabaw i gier uczniowie mieli możliwość odkryć zalety jakie ma zabawa i rozmowa z innymi dziećmi „na żywo”.

Dla starszych uczniów klas V oraz VI został zrealizowany warsztat pn. „Pamięć absolutna”, którego zakres tematyczny obejmował pamięć i uczenie się. W warsztacie tym udział wzięło 23 uczniów.

Współcześnie próżno szukać w szkolnych programach nauczania zajęć dotyczących doskonalenia pamięci. Jak zatem efektywnie przekazywać uczniom wiedzę, jeśli nie daje się im praktycznie żadnych narzędzi pozwalających na szybsze i skuteczniejsze jej przyswajanie? Celem przeprowadzonych warsztatów było uzupełnienie edukacji uczniów o najważniejsze wiadomości dotyczące istoty, rodzajów i funkcjonowania pamięci. Położono duży nacisk na aktywne ćwiczenie użytecznych technik – nazywanych od imienia greckiej bogini mnemotechnikami – ułatwiających zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Efektem tych warsztatów było nie tylko polepszenie pamięci, ale także zwiększenie możliwości intelektualnych i potencjału poznawczego uczniów, co być może zaowocuje lepszymi ocenami i większą chęcią zdobywania wiedzy w przyszłości.

W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej dla uczniów klasy IV (9 uczniów), w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej dla uczniów klasy II (14 osób) oraz w Szkole Podstawowej w Szaflarach dla uczniów klasy II (17 uczniów) został zrealizowany warsztat profilaktyczny pt. „Przyjazna zabawa do dobra zabawa”.

Zajęcia te miały na celu ukazanie jak można rozwiązywać konflikty, uświadomienie dzieciom czym one są, co je wywołuje, a także do jakich konsekwencji mogą one doprowadzić. Poprzez ciekawą formułę zajęć pokazano jak można sobie radzić w sytuacjach stresowych oraz niebezpiecznych, a także w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Dzięki temu uczniowie będą umieć nazwać i kontrolować swoje emocje, a także będą potrafili trafniej rozróżnić zachowania dobre od złych, będą też wiedzieli jak zareagować, kiedy staną się świadkami przemocy.

Dla starszych uczniów z klasy VII w SP w Maruszynie Dolnej (8 osób) oraz w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej (11 osób) odbyły się warsztaty pn. „Zagrożenia cywilizacyjne”, obejmujące w swoim zakresie tematycznym ryzyko związane z nowymi technologiami.

W SP w Szaflarach natomiast starsi uczniowie z klasy VII brali udział w warsztacie „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” (12 uczniów).

Zakres tematyczny warsztatu obejmował takie zagadnienia jak: tolerancja i komunikacja. Świat, który nas otacza, zwłaszcza w obrazie medialnym, wydaje się coraz bardziej skonfliktowany i wrogi. Tymczasem uczniowie potrzebują modeli i wzorców innych zachowań. Takich, w których różnice przyczyniają się do twórczego rozwoju i dzielenia się, a nie do konfliktów. Fundamentem do tego są postawy szacunku i tolerancji. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest szacunek i co jest potrzebne, aby stosować go w codziennym życiu, a także jak szanować siebie i innych. Warsztaty skupiły się na niwelowaniu zachowań agresywnych poprzez naukę akceptowania błędów, naukę prowadzenia dialogu, w sytuacji, gdy posiadają odmienny punkt widzenia.

Tekst:

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑