Aktualnosci

Published on 26 października, 2018 | by Katarzyna

0

Warsztaty profilaktyczne w Szkołach

W Szkole Podstawowej w Skrzypnem oraz w Maruszynie Dolnej odbyły się warsztaty zorganizowane przez Fundację Wspomagającą Wychowanie „ARCHEZJA” ze Skały na temat:

Język dobra czy język zła – którego używasz?”

 Zajęcia te są odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się hejt internetowy oraz konflikty wewnątrz grupowe.

Warsztaty prowadzą do poprawy sposobu komunikowania się uczniów, uświadamiają im jaką ma moc język, którego używają, jaki ma wpływa na nich samych jak i inne osoby z otoczenia.

Warsztaty były prowadzone w oparciu o model CUDER. Podczas spotkania zachęcano uczniów do refleksji i dyskusji: czy używany przez nich język determinuje elementy ich życia. Omawiano zalety używania ‘języka dobra’ w kontaktach z innymi.

 Warsztaty podzielone były na dwie części. Podczas pierwszej omawiano sfery człowieka: Ciało, Umysł, Duch, Emocje i Relacje, ale także prowadzono dyskusję na temat marzeń i pragnień młodych ludzi.

Druga część oparta była na filmie „Cyrk motyli”. Po obejrzeniu filmu wraz z młodzieżą, porównywano ‘język dobra’ z ‘językiem zła’ i poszukiwano sposobu: jak w sytuacji spotkania się z osobą atakującą ‘językiem zła’ umieć skorzystać z ‘języka dobra’.

Podsumowaniem spotkania było przeprowadzenie ankiety, która treścią nawiązuje do wcześniej pokazywanych wyników badań, co pozwala na dodatkowe wzmocnienie zmian w przekonaniach normatywnych uczestników spotkania.

W warsztatach wzięło udział 48 uczniów z klasy VII, VIII i IIIG ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem oraz 29 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA 

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑