Aktualnosci no image

Published on 25 października, 2023 | by Katarzyna

0

Wyniki profilaktycznego konkursu plastycznego

Protokół Gminnego konkursu plastycznego

„Szczęśliwe życie, to bezpieczne życie”

 

 1. Konkurs pn. „Szczęśliwe życie, to bezpieczne życie” zorganizowany został przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach.
 2. Na konkurs wpłynęło 79 prac z 7 szkół Gminy Szaflary. Jedna praca została odrzucona, jako niezgodna z regulaminem.
 3. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
 • Małgorzata Gacek – przewodnicząca
 • Maria Piszczek (pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach) – członek
 • Natalia Staszel (pracownik Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach) – członek
 • Jolanta Piszczek (pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach)– członek
 1. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę:
 • Zgodność treści pracy z treścią tematu konkursu.
 • Inwencję i pomysłowość prezentacji tematyki.
 • Czytelność przekazu.
 • Ogólne wrażenia estetyczne.
 • Kreatywność i oryginalność
 1. Wyniki pracy komisji przedstawiają się następująco:

 

Grupa I – Klasy I – II

Pierwsze miejsce: Klaudia Halczak kl.II, opiekun Bogusława Czyż, Szkoła Podstawowa w Zaskalu

Drugie miejsce: Filip Hryc kl.I, opiekun Wioletta Luberda, Szkoła Podstawowa w Borze

Trzecie miejsce: Weronika Mąka kl.II, opiekun Anna Kalata, Szkoła Podstawowa w Borze

Wyróżnienie: Jan Repa kl. II, opiekun Renata Konopka, Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej

Wyróżnienie: Amelia Szarek kl. II, opiekun Anna Waluś, Szkoła Podstawowa w Skrzypnem

 

Grupa II – Klasy III – IV – V

Pierwsze miejsce: Izabela Migiel kl.IV, opiekun Monika Peciak, Szkoła Podstawowa w Skrzypnem

Drugie miejsce: Apolonia Maternia kl.III, opiekun Małgorzata Kwatyra, Szkoła Podstawowa w Szaflarach

Trzecie miejsce: Urszula Król-Tomków kl.IV, opiekun Bogusława Czyż, Szkoła Podstawowa w Zaskalu

Wyróżnienie: Ola Białońska kl.II, opiekun Anna Sichelska, Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej

Wyróżnienie: Sandra Michniak kl.IV, opiekun Monika Peciak, Szkoła Podstawowa w Skrzypnem

 

Grupa III – Klasy VI – VII – VIII 

Pierwsze miejsce: Małgorzata Król-Tomków kl.VI, opiekun Jolanta Krzystyniak, Szkoła Podstawowa w Zaskalu

Drugie miejsce: Emilia Stawiszyńska kl.VII, opiekun Buszka Beata, Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej

Trzecie miejsce: Zuzanna Migiel kl.VI, opiekun Monika Peciak, Szkoła Podstawowa w Skrzypnem

Wyróżnienie: Justyna Dąbrowska kl.VII, opiekun Weronika Trochimiuk, Szkoła Podstawowa w Borze

Wyróżnienie: Łucja Kusper kl.VIII, opiekun Anna Królczyk, Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej

 

Nagroda poza konkursem dla Emilii Gąsior kl.II, opiekun Anna Waluś, Szkoła Podstawowa w Skrzypnem przyznana została przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szaflarach za promowanie czytelnictwa (w swojej pracy plastycznej).

Szaflary, dnia 24.10.2023 r.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑