Aktualnosci

Published on 12 września, 2019 | by Katarzyna

0

Zaproszenie na warsztaty Wen Do

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach informuje, iż wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szaflarach organizuje dla kobiet warsztaty WenDo – dot. budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony .

WenDo jest metodą, która łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną. Podczas zajęć uczestniczki uczą się nie tyle walki, co tego, w jaki sposób szybko rozpoznać stan zagrożenia i nie dopuścić do agresji – a jeżeli ona jednak nastąpi, jak się skutecznie obronić. Od „zwykłej” samoobrony WenDo różni się tym, że duże znaczenie przywiązuje do asertywności.

Na WenDo wychodzi się z założenia, że nikt nie ma prawa naruszać osobistych granic – poczucia bezpieczeństwa, swobody i prawa do podejmowania własnych decyzji. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania.

12-godzinne zajęcia (2 dni po 6 godzin) prowadzone są metodą warsztatową, z nastawieniem na przekazywanie praktycznych umiejętności z zakresu samoobrony przed atakiem fizycznym (kopnięcia, ciosy, uwolnienia) oraz zachowań asertywnych.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Panią Katarzyną Sową – Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Panią Sabiną Pasternak – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego – tel. 18-26-123-29 w terminie do dnia 30 września br.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑