Konkursy no image

Published on 28 stycznia, 2013 | by Katarzyna

0

Zasady rekrutacji na wakacyjny obóz profilaktyczno – wypoczynkowy

Zasady rekrutacji na wakacyjny obóz profilaktyczno – wypoczynkowy,
organizowany przez Gminę Szaflary w 2013 roku

 Na obóz profilaktyczny w 2013 roku wyjedzie 43 uczniów, w tym

 1. 22 uczniów zostanie wyłonionych we współpracy z dyrektorami szkół
  z rodzin dysfunkcyjnych, a 21 zostanie wyłonionych w wyniku udziału
  w konkursach, organizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach i zajęcie na szczeblu gminnym czołowego  miejsca.
 2. Każdy uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum  ma równe szanse na wyjazd na obóz.
 3. Czołowe  nagrody w  trzech  konkursach wiedzy o uzależnieniach oraz
  w konkursie na prezentację multimedialną o tematyce związanej
  z uzależnieniami będą następujące:

I miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 100,00 zł,

II miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 200,00 zł,

III miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 300,00 zł,

 1. Czołowe  nagrody w   konkursie plastycznym w grupach wiekowych IV- VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum będą następujące:
 2. I miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 100,00 zł,
 3. II miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 200,00 zł,
 4. III miejsce – wyjazd na obóz za odpłatnością  w kwocie 300,00 zł,
 5. Każdy  uczestnik konkursu gminnego  otrzyma  nagrodę rzeczową.
 6. Miejsca  „ex aequo” muszą być uzgadniane  wcześniej z Pełnomocnikiem.
 7. Laureat, który nie skorzysta ze zdobytej nagrody nie może jej przekazać innej osobie.
 8. W sprawie wolnych miejsc otrzymanych w wyniku rezygnacji laureata
  z wyjazdu na obóz decyzje podejmie Gminna Komisja RPA.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑