Aktualnosci

Published on 24 kwietnia, 2023 | by Katarzyna

0

Zaproszenie do udziału w konkursie Pierwsza Pomoc

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach zaprasza uczniów klas VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szaflary na konkurs pn. „Pierwsza pomoc z elementami profilaktyki” . Szczegóły konkursu znajdują się w podanych poniżej załącznikach:

Regulamin konkursu Pierwsza Pomoc

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2 

 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizacje i przebieg konkursu jest członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Pan Henryk Chrobak.

 

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑