Instytucje i organizacje

Instytucje i organizacje działające na rzecz uzależnienia i współuzależnienia

1. Punkt Konsultacyjny w Szaflarach ul. Kościelna 1 (budynek plebanii), 34-424 Szaflary
Instruktor terapii uzależnień – Barbara Urban

2. Oddział Leczenia Uzależnień Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14 tel. 18 263 34 14 lub centrala 263 3000 wew. 3414
Kierownik Oddziału: tel. wew. 3410 fax: (18) 263 38 50, e-mail: olu.nowytarg@onet.eu

3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SP ZOZ
Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14
tel. (18) 263 37 40 lub centrala 263 3000 wew. 3740 fax: (18) 266 48 55

 


Back to Top ↑