Aktualnosci

Published on 26 października, 2018 | by Katarzyna

0

DEBATA

W Szkole Podstawowej w Szaflarach wśród uczniów klasy VIIa odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą:

„DEBATA”

Program ten jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, w przypadku których w większości nie miała jeszcze miejsca inicjacja alkoholowa. Ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program jest rekomendowany przez PARPA, KBPN, IPiN oraz ORE.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
 • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
 • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W Debacie wykorzystuje się metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Scenariusz zajęć składa się z logicznie powiązanych ze sobą elementów, które mają charakter dyskursu. Należą do nich:

 • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
 • sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
 • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
 • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
 • proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
 • zabawy dydaktyczne,
 • promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)
 • praca grup nad „tym co nas może chronić”
 • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta
 • sesja odpowiedzi na ewentualne pytania

W warsztatach wzięło udział 14 uczniów.

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑