Aktualnosci

Published on 25 marca, 2024 | by Katarzyna

0

„Archipelag Skarbów”

Program Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

W dniach 14 i 15 marca br. dla uczniów klas ósmych ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Szaflary został zorganizowany Program Profilaktyki Zintegrowanej pn. „Archipelag Skarbów”, zrealizowany przez Firmę: Sapientia Pracownia Profilaktyki Marcin Mądry.

Program ten został zrealizowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach w gościnnych progach Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, a wzięło w nim udział prawie 90 uczniów, 65 nauczycieli oraz 17 rodziców.

Celem głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży, poprzez cele szczegółowe jakimi są:

  • ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,
  • ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,
  • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).

Archipelag Skarbów to dynamiczny i żywy program profilaktyczny dla młodzieży. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z kontaktami seksualnymi aż do dorosłości.

Archipelag Skarbów pokazuje młodym ludziom ich ogromny pozytywny potencjał oraz pomaga w realizacji ich celów.

Dwudniowe warsztaty uczą asertywności oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach najczęściej spotykanych przez młodzież. Program oparty jest na motywowaniu do zmian, wzmacniając tożsamość, cele, wartości i przekonania młodych ludzi – efekt: skuteczna profilaktyka zachowań ryzykownych. Dodatkowo wzmacnia zdrowie psychiczne młodzieży oraz pomaga w reintegracji uczniów.

Generalnie program podobał się młodzieży, chętnie brali udział w ćwiczeniach, zagadkach czy dyskusjach, zdobywając przy tym nagrody, poniżej prezentujemy wypowiedzi kilku z nich:

„W mojej opinii zajęcia te były naprawdę ciekawe i interesujące. Kreatywny sposób przedstawienia tematu poprzez wyprawę statkiem pomiędzy wyspy jest o wiele bardziej interesujący niż trzy godzinny monolog. Dodatkowo gry i quizy dawały możliwość interakcji z kolegami i rówieśnikami a dodatkowe nagrody i bransoletki tym bardziej zachęcały do brania udziału w zabawach. Na tych zajęciach miałem też możliwość otwarcia się przed tak dużą ilością osób i opowiedzenie im o mojej pasji. Sami prowadzący byli bardzo mili i przyjacielscy a zarazem otwarci na nas młodzież opowiadali nam o sobie i swoich przeżyciach . Na zajęciach można się było czegoś nauczyć w sposób ciekawy i nieszablonowy co jest jak najbardziej na plus. Spotkałem się jednak z opinią że same zajęcia są nudne z powodu czasu ich trwania lecz nie zgadzam się z tym ponieważ były one na tyle fajne i interesujące że czas bardzo szybko mijał. Dodatkowo kilkuminutowe przerwy dawały chwilę na refleksje i przemyślenie danego tematu. Reasumując same zajęcia były bardzo fajne, przyjazne, interesujące i ciekawe. Dawały możliwość interakcji z innymi brania udziału w grach i zabawach i były prowadzone w sposób kreatywny i oryginalny”. Kacper – S. P. w Szaflarach

„Archipelag Skarbów był bardzo ciekawy. Dużo się dowiedziałem. Pierwszy dzień był bardziej interesujący. Było fajnie, śpiewaliśmy szanty. Moim zdaniem było nudno, aczkolwiek brałam udział w ćwiczeniach. W drugim dniu bardzo mi się nudziło. Można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o szczęściu. Bardzo było mi tam fajnie. Podobało mi się to, że mogliśmy uczestniczyć w prezentacji i odgrywać różne sceny. Prowadzący ciągle pytali, jak nam się podoba i czy mamy jakieś pytania. Poszłabym na takie zajęcia jeszcze raz. Archipelag Skarbów mi się podobał, bo był bardzo ciekawy. W drugi dzień mniej, bo był mniej interesujący temat. Najciekawsza była winda. Spotkanie na początku bardzo mi się podobało, ale później zaczęłam się nudzić. Przerwy były zbyt krótkie. Podobało mi się, że prowadzący zapraszali chętnych na scenę. Archipelag Skarbów mi się podobał, ponieważ był interesujący i można się było tam dowiedzieć dużo rzeczy”. Uczniowie ze S. P. w Bańskiej Niżnej

 

„… Prowadzący warsztaty byli bardzo rzeczowi i sympatyczni. Rozmawiali z nami o zdarzeniach z naszego życia codziennego. Najpierw dyskutowaliśmy o jednej miłości na całe życie, którą można zbudować z kimś, kto ma ugruntowaną hierarchię wartości. Później o prawdziwej sympatii, która może opierać się na wzajemnej trosce i pomocy. Prowadzący nawiązali również do kontaktów cielesnych. Tłumaczyli, że czekając z seksem dajesz sobie szanse lepszego poznania tej drugiej osoby. W mojej głowie utkwiły ważne słowa, że ,,każde ciało pasuje do każdego ciała, ale nie każde serce do każdego serca i nie każde wnętrze do każdego wnętrza”. Uważam, że to bardzo mądre i prawdziwe słowa. Spotkanie było interesujące i pouczające. Dzięki temu programowi uświadomiliśmy sobie  wiele rzeczy, o których nie mieliśmy dotychczas pojęcia. Dodatkowo w trakcie warsztatów odbywały się zabawy i  konkursy  z nagrodami związane z tematyką zajęć. Ukoronowaniem spotkania był słodki poczęstunek dla uczniów i nauczycieli. Czas szybko mijał podczas wspólnych rozmów z kolegami i koleżankami z innych szkół. Nie zabrakło śmiechu, a wszystko odbywało się w miłej atmosferze. To było bardzo wartościowe spotkanie, ponieważ wiele się dowiedzieliśmy o rozwoju emocjonalnym młodzieży, uzależnieniu, uczuciach  i miłości, czyli tego, co w naszym młodym życiu jest cenne i ważne”. Uczniowie ze S. P. w Bańskiej Wyżnej.

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑