Aktualnosci

Published on 14 lutego, 2017 | by Katarzyna

0

Domowi Detektywi w Maruszynie Dolnej

PODSUMOWANIE PROGRAMU „DOMOWI DETEKTYWI” W SZKOLE W MARUSZYNIE DOLNEJ

            W szkole podstawowej w Maruszynie Dolnej od listopada 2016r. do stycznia 2017r. został przeprowadzony program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Odbiorcami tego programu profilaktycznego byli uczniowie klasy IV (17uczniów) i V (9 uczniów) szkoły podstawowej.

            W czerwcu  2016 roku  wychowawcy klasy IV i V Pani Renata Jagoda i Pani Joanna Żółtek-Babiarz  odbyły szkolenie z tego zakresu, które miało miejsce w ZSPiG w Skrzypnem. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach w sierpniu przekazała materiały profilaktyczne w celu wykorzystania podczas realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Domowi Detektywi”. Następnie na zebraniu w szkole, które odbyło się 16 listopada rodzice dzieci uczestniczących w programie zostali zapoznani z celami i założeniami zajęć oraz poinformowani jakie zadania i w jaki sposób mają wykonywać wspólnie z dziećmi. Na spotkaniu informacyjnym rodzice otrzymali pierwszy zeszyt na pierwszy tydzień przeznaczony do wspólnej pracy z dzieckiem w domu.

Raz w tygodniu wychowawcy tych klas przeprowadzili zajęcia (na lekcjach GDDW) we współudziale liderów wybranych spośród klasy. W sumie odbyło się 7 godzin lekcyjnych związanych z projektem. Liderzy klasowi bardzo zaangażowali się w powierzone im role i zawsze byli wspaniale przygotowani do prowadzenia zajęć w swojej grupie. Ostatnie spotkanie podsumowujące program zostało zorganizowane wspólnie tzn. klasa IV i V z wychowawcami. Na tych zajęciach uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami z przebiegu programu oraz opowiadali jak przebiegała ich wspólna praca nad zadaniami z kolejnych komiksów w domu. Następnie w grupach wykonywali plakaty, których tematem był szkodliwy wpływ alkoholu na życie człowieka. Efekty pracy uczniów zawisły na szkolnym korytarzu. Rodzice mieli możliwość obejrzenia prac swoich dzieci na zebraniu z rodzicami, które odbyło się 24 stycznia 2017r. Na tym spotkaniu miało miejsce także podsumowanie programu Domowych Detektywów.

Joanna Żółtek – Babiarz


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑