Aktualnosci

Published on 20 stycznia, 2016 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w 2015r. w ZSPiG w Szaflarach

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej w 2015 r.

W obecnym roku na zajęcia do świetlicy środowiskowej uczęszczało 23 dzieci.

15 godzin zajęć o profilu plastycznym i wolontariatu zaowocowało powstaniem wielu niesamowitych, niepowtarzalnych prac plastycznych oraz uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który zmaga się z nieuleczalną chorobą. Podopieczni w świetlicy wykonywali prace plastyczne i techniczne, wykorzystując różnorakie techniki. Zostały wykonane takie prace jak m.in.:

  • odlewy gipsowe malowane następnie farbami akrylowymi;
  • lampiony;
  • -stroiki świąteczne z gałązek, włóczki, sizalu, kwiatów z krepiny, sznurka twist-art, brystolu, pianki, tektury falistej, rafii, elementów deacupagu;
  • witraże;
  • biżuteria z motywem żonkila;
  • dekoracje przestrzenne z muliny.

Niektóre tworzone prace można było nabyć na szkolnym kiermaszu. Dochód został przeznaczony na doposażenie świetlicy profilaktycznej w materiały plastyczne i techniczne, inne prace zostały przekazane na cele charytatywne.

Na zajęciach zwracano uwagę nie tylko na założenia programowe. Równie istotnymi kwestiami było kształtowanie zachowań prospołecznych, indywidualizacja problemów, z którymi stykali się podopieczni, nawiązanie prawidłowych relacji rówieśniczych, umacnianie poczucia własnej wartości, radości z sukcesu, wskazanie sposobów produktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, sumienność, współdziałanie w grupie.

Ze środków finansowych zakupiono materiały plastyczne niezbędne do wykonania prac plastycznych na kiermasze, środki czystości, oraz inne materiały do realizacji zadań profilaktyczno-artystycznych i wolontariatu.

W maju odbył się wyjazd na finał Pola Nadziei 2015 w Nowym Targu. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły- laureaci konkursów plastycznych, muzycznych organizowanych przez fundację im. A. Worwy, a także podopieczni świetlicy profilaktycznej, którzy przygotowali donośnie oklaskiwany program artystyczny do muzyki Krzesimira Dębskiego i Michała Lorenca.

Świetlica profilaktyczna jest miejscem, gdzie podopieczni w sposób optymalnie twórczy i pożyteczny spędzają czas, rozwijają altruizm. Każde działanie sprzyja rozwojowi i zdobywaniu nowych umiejętności.

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za owocną współpracę oraz przekazane środki na realizację powyższych działań.

Anna Wójcik – Wojeńska

CAM00267[1] CAM00255[1] CAM00645[1] Kopia_CAM00235[1] CAM00075[1] CAM00141[1] CAM00192[1] CAM00118[1] CAM00103[1] CAM00219[1]


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑