Aktualnosci

Published on 13 stycznia, 2020 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w SP w Bańskiej Niżnej

Informacja z działalności pracy „Świetlicy” w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej

            W 2019 roku w ramach pracy „Świetlicy środowiskowej„ prowadzone były zajęcia: Sportsmenów oraz koła: malarstwa na szkle, plastyczne i filatelistyczne.

W ramach zajęć z koła „Sportsmenów” prowadzonych przez P. Rafała Gąsiora odbywały się zajęcia sportowe, w formie pozalekcyjnych spotkań oraz popołudniowych wyjazdów sportowo-rekreacyjnych. Były to:

– wyjazdy sportowo rekreacyjne m.in..  na łyżwy

– rozgrywki w badmintona

– oraz inne konkurencje sportowe

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach; łącznie zaangażowało się około 30 uczniów.

Na zajęciach koła malarstwa na szkle uczniowie rozwijali umiejętność malowania na szkle, bądź zapoznawali się z nią. Często dzieci uczyły się od siebie nawzajem. W zajęciach najczęściej uczestniczyli uczniowie klas młodszych I-III oraz z klasy V. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem i chętnie brały udział w zajęciach. Prace dzieci wyeksponowane były na kiermaszach świątecznych.

Dzięki zajęciom koła plastycznego uczniowie mieli możliwość rozwijania sprawności manualnych, pobudzania wyobraźni, wzbogacenia warsztatu pracy poprzez poznawanie nowych, ciekawych technik plastycznych. Tematyka zajęć była stosowna do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje, przygotowaniu świątecznych kiermaszów. Poza tym dzieci wykonywały dekoracje potrzebne do wystroju szkoły.

Uczestnicy koła filatelistycznego przygotowywali się do 57 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.  Na etapie Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów uczeń klasy 4 Jakub Marusarz zajął 3 miejsce.

Dzięki środkom pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogliśmy zakupić potrzebne materiały i przybory, które zostały wykorzystane w trakcie realizacji naszych zajęć. Dziękujemy Komisji za pomoc w realizacji zaplanowanych zadań.

 

 

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑