Aktualnosci

Published on 1 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w SP w Maruszynie Górnej

Sprawozdanie z przebiegu zajęć w Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej w ramach działalności świetlicowej współfinansowanej ze środków GKPiRPU za rok 2022

Część I

Opis realizacji zadania „Mój kolorowy Świat – otoczenie zaklęte w sztuce”

Kierunek działania: Szkolna pracownia pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Działania w tym projekcie polegały na zaproponowaniu różnych form aktywności twórczej. Proponowane zajęcia miały za zadanie urozmaicenie spędzania czasu w szkole, jak również przeniesienie tych działań do środowiska rodzinnego jako alternatywa spędzania wolnego czasu z rodzicami, rodziną, rodzeństwem. Proponowane działania przede wszystkim miały za zadanie rozwijanie i doskonalenie zdolności manualnych. Wyciszenie emocjonalne, spokój, wejście w siebie i swoje wnętrze w procesie tworzenia, to działania odstresowujące pomagające w skupieniu uwagi na działaniu. Zajęcia dawały możliwość samodzielnego konstruowania i kreowania tego nad czym uczestnicy pracowali.

Kierunek działania: „Każdy umie wiązać koniec z końcem i coś ulepić”- kształtujemy kompetencje matematyczne.

Poprzez wprowadzenie różnych wiązań , splotów i sposobów łączenia sznurków, zabawę ze sznurkami uczestnicy wprowadzeni zostali w świat makramy. Począwszy od bardzo prostych splotów i wiązań, poprzez sposoby przechodzenia z jednych węzłów do bardziej skomplikowanych splotów, dzieci tworzyły różne prace w zależności od stopnia opanowania techniki makramy od najprostszych do bardziej skomplikowanych form plastycznych. Każdy mógł zrobić coś dla siebie bez względu na umiejętności. Satysfakcja z wykonanej własnoręcznie pracy była najlepszą nagrodą po zajęciach. Umiejętności opanowania tworzenia makramy, lepienie w masie porcelanowej mają ścisły związek z kompetencjami matematycznymi, gdzie konieczne jest bardzo dokładne przeliczanie splotów, szacowanie odległości, utrzymanie odpowiednich proporcji, symetrii i w wielu przypadkach celowej asymetrii. Efektem końcowym całorocznych działań była tegoroczna „Bajkowa choinka”, która ubrana była w wytwory prac uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach. Oprócz tego makramy stały się również elementem wystroju sali remizy podczas XI Dnia Górala, organizowanego jak corocznie przez  Radę Rodziców. Oprócz makramy na zajęciach dzieci pracowały w masie porcelanowej. Wykonywały różnego rodzaju ozdoby choinkowe, i świeczniki na podgrzewacze jako elementy stroików świątecznych. Nie mogliśmy również zapomnieć o wytworach z drukarki 3D. W tej sferze działalności powstały również ozdoby na choinkę. W miarę opanowywania coraz to nowych umiejętności dzieci tworzyły coraz to bardziej skomplikowane wytwory. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów wszystkich klas. Zajęcia prowadzone były w ramach świetlicy środowiskowej oraz jako elementy zajęć lekcyjnych w poszczególnych klasach, ze względu na to, ze nie wszystkie dzieci objęte są opieką świetlicową, a wszystkie chciały chociaż spróbować nabyć  umiejętność robienia makramy.

Kierunek działań: Rękodzieło- dzieło moich rąk – kształtujemy kompetencje artystyczne.

Usprawnienie zdolności manualnych, plastycznych, kształtowanie poczucia estetyk, dokładności i staranności. Głównym celem zajęć było pokazanie, że rękodzieło nie dotyczy tylko dzieł plastycznych wykonywanych przez dorosłych, ale może to być też to co „ja” zrobię. To co zrobię też jest cenne bo wykonane własnoręcznie, wyeksponowane i podziwiane przez innych.

Część II

Określenie liczby osób uczestniczących w zadaniu z uwzględnieniem grupy, do której zostało skierowane.

Programem objęto łącznie 73 dzieci ze wszystkich klas, głównie w ramach opieki świetlicowej i zajęć dodatkowych.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑