Aktualnosci

Published on 23 lutego, 2016 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy środowiskowej w ZSPiG w Bańskiej Niżnej

Sprawozdanie z realizacji działań projektu „Świetlica środowiskowa 2015”

           Od stycznia do grudnia 2015r. realizowaliśmy zadania projektu „Świetlica środowiskowa”, którego głównym celem jest działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży. Wzmacniając rolę opiekuńczo- wychowawczą szkoły nauczyciele ZSPiG w Bańskiej Niżnej umożliwili wszystkim uczniom, wzięcie udziału w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach, zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty. W przedsięwzięciu wzięło udział pięć nauczycieli.. Poniżej przedstawiono opis czynności, które zrealizowano w ramach projektu.

Panie: Dorota Rokicka i Urszula Grochulska- prowadziły koło plastyczne. Najwięcej spotkań odbyło się przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, kiedy to dzieci własnoręcznie wykonywały ozdoby świąteczne. Na tę okoliczność zostały zakupione różne materiały i przybory plastyczne. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączają się w te działania i z radością prezentowały wykonane prace przed swoimi szkolnymi kolegami , nauczycielami oraz rodzicami. Tego rodzaju zajęcia rozwijają nie tylko inwencję twórczą dziecka, ale wnoszą również wiele radości i pomysłowości.

Zajęcia z malarstwa na szkle prowadziła Pani Irena Topór, spotkania odbywały się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Uczestniczyli w nich głównie uczniowie młodszych klas. Celem zajęć była nauka i doskonalenie techniki malowania na szkle. Uczniowie przedstawiali na szkle piękno najbliższej okolicy, swoja rodzinę, zainteresowania i ulubionych bohaterów przeczytanych lektur.

W roku szkolnym 2014/2015 uczestnicy koła filatelistycznego przygotowywali się do Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego pod hasłem „Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. ( uczestników koła wzięło udział w etapie małopolskim tego konkursu, a jeden reprezentował Małopolskę w etapie Ogólnopolskim. Czworo uczniów wystawia swoje eksponaty na wystawach filatelistycznych. Wykonane eksponaty mają następujące tytuły: „Kajakiem z Bańskiej Niżnej do Morza Bałtyckiego”, „Moje podwórko”, „W gospodarstwie moich rodziców” i „Moja mała i duża Ojczyzna”.

„Koło sportsmenów” prowadził Pan Rafał Gąsior.  W roku kalendarzowym 2015 odbywały się wyjazdy narciarskie do Suchego, wyjazdy na pływalnię miejską w Nowym Targu, zajęcia na ściance wspinaczkowej w Nowym Targu oraz gry zespołowe na Orliku Sp2 w Nowym Targu.  Były to zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w godzinach popołudniowych, w które zaangażowało się ok. 30 uczniów z naszej szkoły.

Projekt „Świetlica środowiskowa” był od początku szeroko promowany. Prace plastyczne uczniów, gazetki tematyczne stanowiły barwną i oryginalną dekorację klas lekcyjnych i korytarzy szkolnych. Pan Rafał Gąsior, opiekun „Koła Sportsmenów”, stworzył dokumentację fotograficzną a opiekunowie poszczególnych kół zainteresowań zamieszczają bieżące informacje na temat działań projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Szaflary.

Nauczyciele oraz dzieci serdecznie dziękują Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, dzięki któremu zajęcia były bardziej atrakcyjne.

Bańska Niżna, 08.02.2016 r.

_MG_2606 _MG_2612 _MG_2627 _MG_2645 _MG_2688 _MG_2691 _MG_2836 _MG_3798 _MG_3843 _MG_3848 _MG_3970 IMG_3759 IMG_3761_MG_6649_MG_6656_MG_6659_MG_6663IMG_8287IMG_8308


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑