Aktualnosci

Published on 23 stycznia, 2019 | by Katarzyna

0

Działalność świetlicy w Szaflarach

Świetlica profilaktyczna 2018

          W minionym roku szkolnym w świetlicy profilaktycznej odbywały się zajęcia o z zakresu wolontariatu, zajęcia artystyczne, czytelnicze i zajęcie harcerskie. W ramach działań profilaktyczno-wychowawczych odbywały się dyskusje, pogadanki, zajęcia biblioterapeutyczne oraz zajęcia o tematyce gier terenowych, pierwszej pomocy, biegów patrolowych i biwaki. Panele tematyczne ukierunkowano tak, by uwrażliwić uczniów na potrzeby innych ludzi, zintegrować zespół, wspomóc w rozwiązaniu problemów wychowawczych, środowiskowych.

Na cyklicznych zajęciach artystycznych wykonano prace plastyczne
z takich materiałów jak: filc, wiklina, styropianowe i drewniane podkłady, suszone kwiaty. Większość z nich na kiermaszu przedświątecznym. Dochód został przekazany na doposażenie świetlicy oraz zakup nagród w konkursach organizowanych przez wychowawcę. Systematycznie prowadzono gazetki ścienne na których prezentowano wytwory adresatów zajęć.

W ramach wolontariatu podopieczni uczestniczyli w akcji Pola Nadziei. We wrześniu przygotowali plakaty informacyjne, a także pomagali szkolnemu kołu wolontariatu w rozdysponowaniu cebulek żonkili na terenie szkoły.
W maju przedstawiciele uczniów brali udział w wyjeździe do Nowego Targu, by wziąć udział w Marszu Nadziei. Zorganizowano szkolny dzień bezpieczeństwa aby uczulić dzieci na zagrożenia oraz prowadzono warsztaty z pierwszej pomocy, obozowania, poruszania się po drogach podczas pieszych wycieczek, itp. (W zajęcia zaangażowano straż, policje, pracowników banku, itd.).

Uzupełnieniem działań były warsztaty relaksacyjne dla dzieci i rodziców prowadzone metodą Weroniki Sherborne, tańce w kręgu oraz gry i zabawy zespołowe z różnych stron świata, m.in. z Etiopii, Włoch, Luksemburga, Kenii, Chin.

Mnogość form pracy na zajęciach sprzyjała rozwijaniu kontaktów interpersonalnych, pomagała zapobiegać przejawom agresji, niwelowała niepożądane zachowania i emocje. Zwracano uwagę na kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwijaniu potencjału twórczego, dobrej kondycji psychicznej wychowanków, kreowanie postawy empatii, otwartości na drugiego człowieka.

 

Oprac. Anna Wójcik-Wojeńska

Radosław Fiedler


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑