Aktualnosci

Published on 30 listopada, 2021 | by Katarzyna

0

Kampania No Promil No Problem w SP w Bańskiej Niżnej

PRAWDZIWA  ODWAGA  LUBI  BEZPROMILOWE  KLIMATY

Jak co roku, dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie ze Szkoły Podstawowej  im. Św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej wzięli udział w Kampanii Społecznej      No promil – No problem.

Celem tej akcji społecznej jest ograniczanie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod  wpływem alkoholu  i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Nie ma skuteczniejszej drogi, aby to osiągnąć niż kształtowanie odpowiedzialnej postawy kierowcy, pasażera i świadka – poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne.  Kampania uczy dzieci i młodzież odpowiedzialności za podejmowane decyzje, pozwala na poznawanie i  rozwijanie talentów, a także stwarza możliwość  wzajemnego inspirowania się i  poszerzania wiedzy .

Prawdziwa odwaga lubi  bezpromilowe klimaty  to hasło XIV tegorocznej edycji  Kampanii No promil-No problem. W tej ważnej społecznej akcji  uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, strażacy z OSP z Bańskiej Niżnej oraz przedszkolaki.  Odbył się happening – marsz trzeźwości. Dzieci skandowały hasła „ Droga dla trzeźwych kierowców”, „Piłeś? Nie jedź!” niosąc transparenty i plakaty nawołujące do trzeźwości i odpowiedzialności na drodze. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP. Uczniowie wzięli udział  w profilaktycznych zajęciach, nopromilowych konkursach: plastycznym, literackim oraz rodzinnym. Wspólnie z rodzicami wykonali ciekawe gry nopromilowe .

W niedzielę 7 listopada 2021 roku, przy kościele – uczniowie z klasy IV rozdawali informacyjne ulotki i materiały kampanii. Wielu mieszkańców Bańskiej Niżnej podpisało deklarację odpowiedzialnego pasażera i świadka – zobowiązując się do podejmowania działań, powstrzymujących nietrzeźwego kierowcę przed jazdą. Deklarację podpisała Pani Dyrektor Jolanta Stolarczyk, ksiądz proboszcz, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci i rodzice.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania pomogą wielu kierowcom uniknąć nieodpowiedzialnego zachowania, uratują życie i zdrowie niejednej osoby – życie,  które jest najwyższą wartością , bo prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty.

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑