Aktualnosci

Published on 25 marca, 2024 | by Katarzyna

0

Konkurs „Dorastamy bez nałogów”

„Dorastamy bez nałogów”

            22 marca 2024r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Zaskalu miała miejsce kolejna edycja konkursu wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu. Uczestników konkursu oraz opiekunów powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach oraz gospodarz tego miejsca Pani Dyrektor Renata Mozgowiec, które życzyły wszystkim powodzenia.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 15 pytań zamkniętych oraz 5 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Melania Marusarz ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu – I miejsce
  • Zuzanna Migiel ze Szkoły podstawowej w Skrzypnem – II miejsce
  • Zuzanna Bukowska ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – III miejsce

Laureaci zostali nagrodzeni voucherami do sklepu Decathlon, natomiast wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – organizatora tegoż konkursu. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach przyznało dodatkowe nagrody rzeczowe za miejsca IV – VI.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników dokonał Wójt Gminy Szaflary – Pan Rafał Szkaradziński.

Tekst: Katarzyna Sowa

 Zdjęcia: Bożena Bobak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑