Aktualnosci

Published on 23 października, 2015 | by Katarzyna

0

Konkurs profilaktyczny „Pierwsza pomoc”

Konkurs profilaktyczny „Pierwsza Pomoc”

            W dniu 20 października br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem odbył się konkurs profilaktyczny pn. „Pierwsza Pomoc” zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współudziale tejże szkoły.

Celem Konkursu było pogłębienie wśród uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz będących skutkiem użycia substancji psychoaktywnych

Zakres wiedzy sprawdzanej w Konkursie obejmował podstawę programową dla gimnazjów przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Basic Life Support Europejskiej Rady Resuscytacji oraz profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Etap teoretyczny Konkursu polegał na teście składającym się z 20 pytań zamkniętych, natomiast etap praktyczny Konkursu składał się z dwóch stacji, na których sędziowie oceniali postępowanie – na pierwszej stacji było to postępowanie z poszkodowanym nieoddychającym, a na drugiej postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

Zadaniem uczestników było m. in. sprawdzenie bezpieczeństwa, przytomności, udrożnienie dróg oddechowych, przeprowadzenie reanimacji, ułożenie w pozycji bocznej.

W konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami ze szkół:

  • ZSPiG w Maruszynie Górnej
  • ZSPiG w Maruszynie Dolnej
  • ZSPiG w Skrzypnem
  • ZSPiG w Bańskiej Wyżnej
  • ZSPiG w Szaflarach

natomiast Sędziami Głównymi Konkursu byli Państwo:

  1. mgr Patrycja Bielak z Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
  2. mgr Sebastian Chrobak z Zespołu Ratownictwa Medycznego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Nie ukrywam, że konkurencje wymagały znacznej wiedzy i przygotowania i każdy uczestnik tegoż konkursu zasłużył na nagrodę, dlatego też podjęto decyzję, by każdy uczeń otrzymał symboliczny upominek w postaci apteczki podręcznej, jednak trzeba było wyłonić wygranych. Po zweryfikowaniu wyników i podliczeniu punktów Sędziowie wydali werdykt, i tak:

I miejsce – Ewelina Gubała – reprezentująca ZSPiG w Skrzypnem

II miejsce – Karolina Zapotoczna – reprezentująca ZSPiG w Skrzypnem

III miejsce – Paweł Zych – reprezentujący ZSPiG w Maruszynie Górnej.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tą drogą pragnie serdecznie podziękować Sędziom, Dyrektorom szkół, kadrze pedagogicznej, a przede wszystkim Opiekunom za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z pierwszej pomocy.

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IMG_0577 IMG_0578 IMG_0581 IMG_0584 IMG_0590 IMG_0596 IMG_0600 IMG_0601 IMG_0603 IMG_0606 IMG_0608 IMG_0611 IMG_0614 IMG_0615 IMG_0618 IMG_0621 IMG_0623 IMG_0626 IMG_0627 IMG_0629 IMG_0632 IMG_0634 IMG_0636 IMG_0641 IMG_0645 IMG_0647


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑