Aktualnosci

Published on 13 marca, 2015 | by Katarzyna

0

Konkursy profilaktyczne

Informuję, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów nt. uzależnień.

 

I tak dla uczniów szkoły podstawowej przygotowano konkurs pod nazwą „Dorastamy bez nałogów ”, który ma na celu szerzenie wśród tych uczniów wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i nikotyny, zdobycie podstawowych informacji na temat wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka, zapoznanie ich z profilaktyką uzależnień, propagowanie zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania czasu wolnego bez używek, aktywizowanie do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz integracja uczniów ze szkół gminy Szaflary.

Natomiast dla uczniów gimnazjum – konkurs „Jestem wolny, więc mam wybór”, którego celem głównym jest założenie, że uczniowie szkół gimnazjalnych są wolni od uzależnień. Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków, zdobycie podstawowych informacji na temat wpływu tych używek na organizm człowieka, uświadomienie młodzieży ważności problemu, zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień, propagowanie zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania czasu wolnego bez używek, kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających, zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań profilaktyki uzależnień oraz integracja uczniów ze szkół Gminy Szaflary.

Szczegóły konkursów znajduję się w załącznikach poniżej.

 

Pełnomocnik Wójta ds. RPA – Katarzyna Sowa.

regulamin szkoła podstawowa

regulamin gimnazjum

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑