Aktualnosci

Published on 8 marca, 2023 | by Katarzyna

0

Materiały profilaktyczne dla uczniów

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach zakupiła i przekazała do Szkół z terenu Gminy materiały profilaktyczne w formie kart pracy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli dot. zagrożeń behawioralnych pn. „Smart – to znaczy mądrze”

Głównym celem materiałów profilaktycznych Smart, to znaczy mądrze! 2022/23. Cyberuzależnienie jest edukacja uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Do tego celu zostały przygotowane specjalne scenariusze zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami, indywidualne karty pracy, ulotki dla rodziców, filmy edukacyjne.

Główne cele:

 1. Diagnoza treści i modelu korzystania z Internetu przez dzieci.
 2. Nauka bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów sieciowych.
 3. Edukacja na temat bezpieczeństwa prywatnych danych oraz niebezpieczeństw związanych z utrzymywaniem niepożądanych kontaktów.
 4. Kierunkowanie ciekawości uczniów na edukacyjne zasoby Internetu.
 5. Edukacja dzieci i rodziców na temat niebezpiecznych zjawisk w Internecie.
 6. Pomoc w wyznaczaniu jasnych i czytelnych zasad korzystania z urządzeń sieciowych i Internetu.

W skład całego pakietu wchodzi ponad 2500 materiałów edukacyjno-profilaktycznych, m.in.:

 1. Mój mózg jak Internet – karta pracy dla uczniów klas 1-3 SP
 2. Czego nie lubi mój mózg? – karta pracy dla uczniów klas 1-3 SP
 3. Mój czas. Uczę się go dobrze planować – karta pracy dla uczniów klas 4-6 SP
 4. Smartfon – nie daj przejąć mu kontroli nad sobą – karta pracy dla uczniów klas 4-6 SP
 5. Dlaczego Internet uzależnia? – karta pracy dla uczniów klas 7-8 SP
 6. Zagrożenia w sieci. Chronię swoją prywatność – karta pracy dla uczniów klas 7-8 SP
 7. Ankieta diagnostyczna i ewaluacyjna dla uczniów 1-3 klasa – komplet składa się z 2 sztuk
 8. Ankieta diagnostyczna i ewaluacyjna dla uczniów 4-6 klasa – komplet składa się z 2 sztuk
 9. Ankieta diagnostyczna i ewaluacyjna dla uczniów 7-8 klasa – komplet składa się z 2 sztuk
 10. Smartfon, Fonoholizm, Internet, Prywatność – plakaty, format B3
 11. Smart – korzystaj mądrze! Nie złap się w sieć uzależnienia! – scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli pomocne przy realizacji zajęć z wykorzystaniem kart pracy w klasach 1-8
 12. Smart to znaczy mądrze! – Co jako rodzic powinienem wiedzieć o zagrożeniach płynących z sieci? – broszura dla rodziców
 13. Domowe zasady dobrych praktyk sieciowych (umowa rodzic – dziecko)

Materiały można wykorzystać podczas zajęć/warsztatów na godzinach wychowawczych, dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych wśród dzieci szkół podstawowych. W ramach zestawu zostały przygotowane karty pracy dla uczniów, scenariusze zajęć dla nauczycieli, ulotki profilaktyczne dla rodziców, plakaty, ankiety diagnostyczne i ewaluacyjne oraz filmy edukacyjne.

Materiały wchodzące w skład pakietu Smart, to znaczy mądrze! 2022/23 mogą stanowić wsparcie merytoryczne podczas realizacji planów naprawczych i rozwojowych oraz szkolnych programów profilaktycznych, dotyczących uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych i Internetu.

Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne w pracy Szkół.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑