Aktualnosci

Published on 22 marca, 2024 | by Katarzyna

0

No Promil No Problem w SP w Zaskalu

Sprawozdanie z Kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM

w Szkole Podstawowej w Zaskalu.

W roku szkolnym 2023/24 nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii  NO PROMIL – NO PROBLEM. Uczniowie malowali plakaty na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Na godzinach wychowawczych uczniowie razem z wychowawcami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.

Uczniowie klasy 4-8 wykonali gazetki tematyczne, w których zwrócili uwagę na bezpieczne, bezpromilowe zachowanie kierowców na drodze. Na gazetkach znalazły się także informacje przedstawiające, do czego może doprowadzić bezmyślność pijanych kierowców, a także co należy robić aby każdy z uczestników ruchu drogowego był bezpieczny. 30 stycznia 2024 roku zorganizowano w szkole akcję, która miała na celu rozpropagować kampanię NO PROMIL – NO PROBLEM. Uczniowie w tym dniu nosili koszulki promujące akcję oraz przygotowali balony z logo kampanii .Dzieciom i młodzieży przypominało to, jak ważne jest bezpromilowe bezpieczeństwo. Na lekcjach godzin wychowawczych również przeprowadzono dodatkowe pogadanki z uwzględnieniem materiałów dostarczonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach.

Materiały te zostały wykorzystane też do przeprowadzenia kampanii informacyjnej zarówno wśród uczniów, poprzez wywieszenie ich na gazetce szkolnej w widocznym miejscu, jak również wśród rodziców na zebraniach klasowych.

Tekst i zdjęcia:

mgr Marta Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑