Aktualnosci

Published on 6 maja, 2021 | by Katarzyna

0

Podsumowanie konkursu „Dorastamy bez nałogów”

„Dorastamy bez nałogów”

            5 maja 2021r. w Szkole Podstawowej w Zaskalu odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach z zakresu profilaktyki alkoholizmu i nikotynizmu. Uczestników konkursu oraz opiekunów powitała Pani Katarzyna Sowa, pełniąca funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, która nie miała wątpliwości co do wiedzy uczestników i życzyła wszystkim powodzenia oraz gospodarz tego obiektu – Pani Dyrektor Renata Mozgowiec.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw asertywnych wobec picia alkoholu i palenia papierosów, popularyzowanie wśród młodzieży wiadomości z zakresu alkoholizmu i nikotynizmu oraz ich profilaktyki. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Szaflary. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 17 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Najlepsze wyniki na konkursie uzyskali:

  • Adam Marusarz ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu – I miejsce
  • Kamila Chramiec ze Szkoły Podstawowej w Skrzypnem – II miejsce
  • Kacper Repa ze Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej – III miejsce

Laureaci otrzymali cenne nagrody w postaci voucherów do sklepu sportowego. Kolejne trzy miejsca zostały również nagrodzone wspaniałymi upominkami ufundowanymi przez Wójta – Rafała Szkaradzińskiego wraz z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni pięknymi książkami albumowymi, gdyż wykazali się dużą wiedzą z zakresu wpływu alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. Nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowane zostały ze środków Gminy Szaflary – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach – organizatora tegoż konkursu.

Opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania za zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego w zakresie działań z profilaktyki uzależnień. Prace uczniów oceniała komisja złożona z opiekunów uczniów.

Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród, gratulacji dla laureatów ale też wszystkich uczestników, a także podziękowań opiekunom za przygotowanie uczniów dokonała Pani Katarzyna Sowa.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Sowa

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑