Aktualnosci

Published on 6 listopada, 2023 | by Katarzyna

0

Podsumowanie szkolenia dla rodziców

Podsumowanie szkolenia dla rodziców

W dniu 27 października br. w ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w auli Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach zostało przeprowadzone szkolenie dla rodziców na temat: „Dzieci, Rodzice, Szkoła: Trudne sytuacje i sposoby postępowania”.

Rodzina i szkoła tworzą podstawowe środowisko, w którym rozwija i kształtuje się dziecko, a wzajemny szacunek, zaufanie i współpraca między rodzicami oraz nauczycielami są niezbędnym elementem jego prawidłowego funkcjonowania. W wyniku nadmiaru obowiązków tak rodzice, jak i nauczyciele są coraz bardziej zmęczeni i sfrustrowani, co powoduje znaczne napięcia na linii szkoła-rodzina. Celem realizowanego szkolenia było zaproszenie rodziców do refleksji nad swoją rolą w budowaniu relacji z własnym dzieckiem oraz nauczycielem, poszukiwanie strategii konstruktywnej komunikacji oraz sposobów rozwiązania konfliktowych sytuacji.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Lubę Tabaczyńską Perek, psychoterapeutę, pracującą na co dzień w Szpitalu w Nowym Targu na Dziennym Oddziale Psychiatrii a wzięło w nim udział 26 osób.

 

Katarzyna Sowa

Pełnomocnik Wójta

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑