Aktualnosci

Published on 20 grudnia, 2022 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Bańskiej Wyżnej

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej”

Sprawozdanie z realizacji zadania wynikającego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary pn. „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej.

Realizując cele edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Bańskiej Wyżnej skupiałam się przede wszystkim na uświadomieniu i rozbudzeniu ciekawości uczniów klasy VI kulturą i historią Podhala, a w szczególności kulturą i historią Bańskiej Wyżnej, a także starałam się pokazać atrakcyjność przyrodniczo-turystyczną tego regionu.

Tematyka zajęć edukacji regionalnej miała być atrakcyjna przede wszystkim dla uczniów, z którymi omówiłam proponowane działania na spotkaniu organizacyjnym w październiku. Podczas spotkania ustaliliśmy zasady uczestnictwa w warsztatach oraz terminy spotkań. Uczniowie zaproponowali swoje aktywności, które wpisaliśmy w plan działań. Obejmowały one wycieczki, warsztaty plastyczne oraz oglądanie filmów o tematyce regionalnej.

Wycieczka piesza na Stare Wierchy odbyła się 12 listopada. Trasa wycieczki wiodła nas z Kułakowego Wierchu na Stare Wierchy.  Uczniowie klasy VI wykazali się niesamowitą kondycją, która pozwoliła im zorganizować na Starych Wierchach zawody biegania wokół schroniska. Odpoczywaliśmy przy rozpalonym przez uczestników wycieczki ognisku i zagraliśmy wspólnie
w „czapkową” siatkówkę. Droga powrotna do Obidowej przebiegła w radosnej atmosferze.

Uczniowie uczestniczyli także w cyklu warsztatów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Podczas spotkań tworzyliśmy karty świąteczne, ozdoby z masy porcelanowej oraz ozdoby choinkowe z bibuły. Zapoznaliśmy się z historią powstania kartek świątecznych (do tego wykorzystaliśmy film z zasobów z Internetu), poznawaliśmy różnorodne rzemiosła wykonywane
na Podhalu (tu wykorzystaliśmy cykl filmów zrealizowanych przez Telewizję Podhalańską pt.: „Spotkanie z żywym rzemiosłem”). Podczas zajęć z tworzenia ozdób choinkowych z bibuły rozmawialiśmy o obrzędach związanych z Wigilią oraz Bożym Narodzeniem. Dzieliliśmy się zwyczajami jakie panują u nas w domach podczas Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Wysłuchaliśmy z książki Barbary Ogrodowskiej „Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce” opisów zwyczajów jakie były praktykowane w dawnych czasach.

Emocjonująca dla uczniów była nasza wycieczka do Nowego Targu. Dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Muzeum Drukarstwa odbyliśmy podróż w przeszłość.

W Muzeum Drukarstwa uczestniczyliśmy w warsztatach drukowania własnych kart wizytowych. Jednak, zanim wzięliśmy w nich udział poznaliśmy historię drukarstwa i zobaczyliśmy wyjątkowy na skalę europejską eksponat: maszynę drukarską z wiedeńskiej Schnellpressenfabrik Helbig & Müller datowaną na 1848 rok, o numerze seryjnym 162. Mieliśmy również okazję zobaczyć wyjątkową wystawę prac pedagogów i studentów z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Typografia na 100 sposobów”.

W Muzeum Podhalańskim wzięliśmy udział  w warsztatach pt.: „Lniany październik. Historia rośliny, która stała się ubraniem”. Poznaliśmy rzemiosła jakie były popularne na Podhalu oraz historię lnu. Wysłuchaliśmy o roślinie i sposobie jej przetwarzania, która w dawnych czasach była bardzo popularna. Z niej powstawały ubrania, na które stać było każdego. Sami również spróbowaliśmy coś utkać. Uczniowie własnoręcznie utkali podstawki pod kubeczki w pięknym czerwonym kolorze.

Podczas warsztatów uczniowie prezentowali własne talenty plastyczne, poznawali historię i kulturę regionu oraz jej piękno. Zajęcia były dla nich pokazaniem sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Duży nacisk podczas zajęć położono na prezentację rzemiosła oraz pracę jaką wykonują rzemieślnicy. Ich szacunek dla materiału z jakiego wyrabiają swoje rękodzieła oraz ich wyjątkowość Uczestnicy zajęć uczyli się tego, dlaczego praca powinna być szanowana, a rzemieślnicze dzieła odpowiednio opłacane.

Uczniowie mieli również okazję poznać jak wygląda praca osób prowadzących schronisko, zaopatrzeniowców, a także muzealników i animatorów kultury.

Sylwia Rypel


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑