Aktualnosci

Published on 12 grudnia, 2022 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Maruszynie Górnej

Sprawozdanie z realizacji zadania wynikającego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szaflary pn. „Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej”

Celem zajęć edukacji regionalnej jest rozbudzanie zainteresowań ucznia historią, kulturą i tradycją własnego regionu. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej, wskazanie walorów turystycznych regionu i jego atrakcyjności oraz możliwości ciekawego spędzania czasu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.

Zajęcia wychowania regionalnego w roku 2022 w obecnej klasie VI były w głównej mierze przygotowaniem uczniów do całościowego postrzegania otaczającego świata w kontekście tradycji, kultury, otaczającej przyrody. Służyły temu właśnie „warsztaty regionalne”, w czasie których za pomocą różnorodnych metod dydaktycznych uczniowie  kształtowali poczucie własnej tożsamość, rozwijali swoją wiedzę o regionie, twórczo spędzali czas i poznawali zależności między tradycją a współczesnością.

Aby urozmaicić uczniom zajęcia edukacji regionalnej w 2022 roku, głównie obejmowały one wycieczki, wyjścia do galerii, warsztaty plastyczne i filmy edukacyjne oraz czytanie książek o tematyce regionalnej np. „Legendy Podhala” , „Tatry, przewodnik dla dużych i małych”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i biorąc pod uwagę ich zainteresowania tematyka wycieczek regionalnych związana była z atrakcjami jakie oferuje nasza najbliższa okolica z uwzględnieniem tradycji regionu. W związku z powyższym założeniem klasa VI była na pięciu wycieczkach : w Nowym Targu, na spotkaniu z pisarką Karoliną Wilczyńską i warsztatach twórczych, gdzie uczniowie bawili się w autorów powieści i tworzyli własną książkę, której akcja rozgrywała się właśnie na Podhalu, a bohaterowie pochodzili z najbliższych okolic. Zwieńczeniem wycieczki był spacer i poznanie historii najstarszych zabytków miasta oraz atrakcji turystycznych.  Kolejną wycieczką była piesza wyprawa na Ranisberg w Szaflarach, gdzie uczniowie odczytywali wcześniej przygotowane referaty na temat tego historycznego miejsca, poznawali walory przyrodnicze terenu oraz bawili się na pikniku regionalno – przyrodniczym. Inną atrakcją, był wyjazd do Zakopanego na warsztaty plastyczne pt. „ Dom góralski, mój dom” – ( z cyklu zajęć Tatry akwarelami) , które odbyły się w Galerii Dom Doktora, w którym to mieszkał niegdyś sam dr Kraszewski. Tam właśnie uczniowie mogli podziwiać autentyczne stare budownictwo, regionalne pamiątki z XXlecia międzywojennego i w niezmienionym stanie gabinet Doktora.  Uczniowie wzięli udział w krótkiej lekcji o stylu zakopiańskim, a następnie sami tworzyli architektoniczne pomysły domów i ozdób korespondujących ze sztuką regionalną i współczesną. We wrześniu szóstoklasiści w ramach zajęć regionalnych byli  na nowotarskim lotnisku i ścieżce edukacyjnej Rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”.  Uczniowie klasy VI odwiedzili również Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, gdzie podczas warsztatów tworzyli plakaty i bawili się w zecerów. Ostatnią atrakcją w tym roku szkolnym w ramach zajęć regionalnych, był udział w mobilnej grze terenowej przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu pt. „Podhalańska ścieżka do niepodległości”. Celem gry jest szereg działań edukacyjno-animacyjnych mających  na celu przywołanie i pielęgnowanie pamięci regionalnej dotyczącej zdarzeń z lat 1917-1922, związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Dzięki innowacyjnej  formie edukacji historycznej można było odbyć fascynującą podróż do przeszłości, korzystając z wirtualnego narzędzia przyszłości jakim jest aplikacja Action Track. Wspólnie przeszliśmy wszystkie etapy gry i odwiedziliśmy najważniejsze miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w Nowym Targu. Wycieczka była bardzo emocjonująca.

Ponad to  uczniowie obecnej klasy VI na zajęciach oglądali filmy  o tematyce regionalnej, które przybliżyły im pojęcie tradycji i regionu Podhala. Podczas warsztatów regionalnych uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty plastyczne i recytatorskie, zachęcając swoim przykładem innych do poszukiwania pasji związanej z regionem.

Tekst i zdjęcia: Marta Bryniarska – Ziemska

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑