Aktualnosci

Published on 16 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2019 r. przeprowadzono 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki
w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były
w roku szkolnym 2018/2019 oraz obecnie w roku szkolnym 2019/2020. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów.

Tematyka zajęć obejmowała:

-wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach
– tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,

– naukę śpiewu, elementów tańca,

– poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje)

– poznanie literatury regionalnej

– poznanie twórców ludowych

– kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur

– zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu
– wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania  wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, śztuki plastyczne, teatralne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki poznawcze)
– nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające.
– stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
– zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:
– oglądali filmy związane z tematyką zajęć ,
– poznawali elementy tańca góralskiego, przyśpiewki góralskie, literaturę góralską, zwyczaje..

– rysowali motywy góralskie: rozety, chusty góralskie (pokazanie techniki malowania na szkle (zamiast szkła były arkusze foliowe) – które później były zaprezentowane jako elementy dekoracji Gminnego Konkursu Recytatorsko-Gawędziarskiego im. A. Kudasika i B. Werona w Skrzypnem
– odbyła się 1 wycieczka w ramach projektu „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno – krajoznawcze”, które mogły być zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Gminy w Szaflarach. Dotację uzyskało Stowarzyszenie „Czuj!Czuwaj!” w Maruszynie:

1) wycieczka do Niedzicy i Czorsztyna – zwiedzanie z przewodnikiem zamku i wozowni w Niedzicy, Parku Miniatur Architektury Podhala, Spisza i Orawy oraz zamku w Czorsztynie, integracja uczniów szkoły w Skrzypnem i Maruszynie Dolnej

Monika Peciak

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑