Aktualnosci

Published on 20 grudnia, 2021 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Skrzypnem

„Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym” w kl. VI
w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2021 r. przeprowadzono 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki uzależnień w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2020/2021 oraz obecnie w roku szkolnym 2021/2022. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów

Tematyka zajęć obejmowała:

 • wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach – tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,
 • naukę śpiewu, elementów tańca,
 • poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje)
 • poznanie literatury regionalnej
 • poznanie twórców ludowych
 • kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur
 • zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu
 • wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, sztuki plastyczne, teatralne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki poznawcze)
 • nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające.
 • stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:

 • oglądali filmy związane z tematyką zajęć ,
 • poznawali elementy tańca góralskiego, przyśpiewki góralskie, literaturę góralską, zwyczaje..
 • rysowali motywy góralskie: rozety, chusty góralskie (pokazanie techniki malowania na szkle (zamiast szkła były arkusze foliowe)

Część zajęć w zeszłym roku szkolnym odbyła się zdalnie za pomocą platformy Teams.

W tym roku szkolnym regularnie spotykaliśmy się w szkole. Udało się nam przygotować przedstawienie w gwarze „Gody” oraz kolędników i przedstawić je na szkolnym opłatku dla całej szkoły.

Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑