Aktualnosci

Published on 20 grudnia, 2022 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Skrzypnem

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w kl. VI
w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem

Od stycznia do grudnia 2022 r. przeprowadzono 36 godzin w ramach zajęć z profilaktyki uzależnień w wychowaniu regionalnym. Prowadzone one były w dwóch klasach VI, ponieważ realizowane były w roku szkolnym 2021/2022 oraz obecnie w roku szkolnym 2022/2023. Systematycznie prowadzony jest dziennik zajęć z tematyką i obecnością uczniów

Tematyka zajęć obejmowała:

 • wiadomości o środowisku naturalnym regionu, jego historii, kulturze, tradycjach, zwyczajach -tradycje, zwyczaje, obrzędy związane z różnymi świętami oraz wydarzeniami w ciągu roku,
 • naukę śpiewu, elementów tańca,
 • poznanie sztuki ludowej (architektura, zdobnictwo, rzeźba, malarstwo, stroje),
 • poznanie literatury regionalnej,
 • poznanie twórców ludowych,
 • kształtowanie poczucia odrębności własnej kultury, jak też zrozumienie dla innych kultur,
 • zwracanie uwagi na zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, dopalaczami, paleniem tytoniu wynikające z łatwości do ich dostępu,
 • wskazanie możliwości zdrowego i kulturalnego spędzania wolnego czasu bez  stosowania używek (śpiew, taniec, muzykowanie, sztuki plastyczne, teatralne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki poznawcze),
 • nabywanie umiejętności umożliwiających unikanie zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych: umiejętność odmawiania, satysfakcjonująca zabawa bez sięgania po środki uzależniające,
 • stymulowanie poczucia własnej odrębności i wartości u młodzieży
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności z własne wybory i decyzje.

W ramach zajęć uczniowie:

 • oglądali filmy związane z tematyką zajęć,
 • poznawali elementy tańca góralskiego, przyśpiewki góralskie, literaturę góralską, zwyczaje,
 • poznali postacie związane z historią, sztuką Podhala,
 • wykonali prezentacje i wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym twórczości rzeźbiarza Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka
 • odbyła się wycieczka do Zakopanego, program której obejmował zwiedzanie:
 • Muzeum Stylu Zakopiańskiego „Inspiracje”
 • Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi „Koliba”
 • Cmentarz na „Pęksowym Brzezku” oraz Stary Kościółek
 • Sanktuarium na Krzyptówkach
 • zabudowa najstarszej ulicy Zakopanego – ul. Kościeliskiej
 • są w trakcie przygotowań do przedstawienia regionalnego pt. „Janosik” (przydział ról, poznanie przyśpiewek)

 

Monika Peciak


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑