Aktualnosci

Published on 16 grudnia, 2019 | by Katarzyna

0

Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym w SP w Zaskalu

Zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie zapoznali się między innymi z tematyką rodziny i jej struktury. Aby lepiej poznać swoje korzenie wykonywali drzewo genealogiczne, a następnie prezentowali je klasie. Rodzina to także tradycje, którym poświęcono większość zajęć. Zajęcia z regionalizmu dotyczyły również trudnej problematyki uzależnień. Uczniowie zapoznali się ze skutkami picia alkoholu i palenia papierosów. W tym celu pisali referaty i prezentowali je na forum klasy. W trakcie dyskusji omawiano nurtujące młodzież pytania. Aby lepiej uzmysłowić sobie szkodliwość używek i nauczyć się umiejętności odmawiania malowali plakaty, wykorzystując materiały zawarte w czasopismach „Wychowawca” i Przegląd Pedagogiczny.

W ramach problematyki ochrony przyrody uczniowie poznali florę i faunę parków narodowych. Aby zapoznać się z tematyką źródeł odnawialnych klasa szósta wyjechała do Geotermii w Szaflarach oraz do Elektrowni Wodnej w Niedzicy. Razem z przewodnikiem oglądali pomieszczenia technologiczne elektrowni wraz z urządzeniami do produkcji prądu i przeszli podziemnym tunelem. Aby nie poddać się uzależnieniom szóstoklasiści poznali różne formy spędzania wolnego czasu z rodziną. Dużo czasu poświęcono także problematyce naszego środowiska i zagrożeń ekologicznych. Dzięki czytaniu na zajęciach „Legend Podtatrza” oraz prezentowaniu swoich możliwości gwarowych, uczniowie lepiej poznali swoją „małą ojczyznę”.

Przeglądali także albumy i fotosy ze strojami regionalnymi Beskidów i Tatr poznając fachową terminologię i nazewnictwo związane z kulturą ludzi gór. Korzystając z różnych źródeł zaprezentowali także sylwetki lokalnych twórców

ludowych a zwłaszcza Bogdana Werona i Augustyna Suskiego.

Pracując z materiałami uzyskanymi z PPWSZ w Nowym Targu uczniowie poznali historię rzemiosła związanego z naszym regionem i problemem tzw. ginących zawodów.

Uczniowie uczestniczyli w Gminnym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach. W ramach zajęć z regionalizmu, brali również udział w warsztatach, w Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu, na temat ,,Motywy roślinne w zdobnictwie Podhala”, dotyczących tematyki ekologicznej. Z tematyką ekologiczną związana była także wycieczka do ZOO w Krakowie. Aby nie poddawać się prawu silniejszego klasa szósta brała udział w zorganizowanych przez Gminę warsztatach, dotyczących profilaktyki przemocy. Lekcje regionalizmu mają także na celu przywołanie pamięci tych, co zginęli za naszą ojczyznę. Dlatego też klasa szósta i siódma ,podobnie jak inne klasy, brały udział w Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta”. Złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach Legionistów, na cmentarzu w Nowym Targu. W listopadzie nauczyciel regionalizmu brał udział w konferencji ,w PPUZ W Nowym Targu, zorganizowanej przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie na temat ,,Wychowanie do wolności”. Poruszono tu między innymi problematykę narkomanii i innych używek. W Listopadzie odbyło się także szkolenie, zorganizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Nowym Targu ,na której nauczyciel otrzymał dodatkowe materiały na projekt ,, Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zostaną one wykorzystane na zajęciach. Corocznie uczestniczę również w ,,Zoskalańskim Jodełku”.

Zaskale 16.12.2019r.

 

Prowadzący zajęcia

mgr Marta Bocheńska


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑